Prøv avisen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om ordineret narkotika

Heroinordningen bør udvides til også at omfatte heroin i pilleform, mener Enhedslisten. Men ikke alle er enige. Foto: Mikkel møLler jøRgensen

Skal stofmisbrugere tilbydes stoffer i forbindelse med afvænning? Læs her, hvordan de forskellige partier stiller sig i spørgsmålet misbrugsbehandling

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Stofmisbrugere skal i endnu videre omfang tilbydes stoffer i forbindelse med afvænning.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten 

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Heroinordningen bør udvides til også at omfatte heroin i pilleform."

Socialistisk Folkeparti (SF) 

Svar: Helt enig 
 
Uddybning: "Vi skal lære af erfaringer fra andre lande, der har brugt stoffer i forbindelse med afvænning. For SF er det afgørende, at vi bliver endnu bedre til at reducere skader som følge af stofmisbrug."

Socialdemokraterne 

Svar: Hverken-eller
 
Uddybning: "De nuværende tilbud er passende."

Radikale Venstre 

Svar: Delvist enig 
 
Uddybning: "Radikale Venstre er åbne over for at afprøve tiltag, der kan hjælpe stofmisbrugere ud af deres afhængighed. Eksempelvis har fixerrum vist sig som en succes."

Venstre 

Svar: Hverken eller

Konservative 

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Det skal ikke være en politisk beslutning. Her må den lægelige ekspertise træde til."

Kristendemokraterne 

Svar: Delvist uenig

Liberal Alliance 

Svar: Helt enig

Dansk Folkeparti

Svar: Helt uenig 
 
Uddybning: "Stofmisbrugere skal ikke tilbydes stoffer i større omfang end det sker i dag. I stedet bør man forsøge at få stofmisbrugerne til at holde op med at bruge stoffer."