Prøv avisen
Mærkesager

Kender du Radikale Venstres mærkesager?

Jeg går til valg på en dagsorden, der skal præge dansk politik i fremtiden. Jeg ønsker at give en verden videre til mine børn, hvor jeg ikke er i tvivl om, at vores vand kan drikkes, vores huse er i sikkerhed, og vores natur og miljø er i balance, siger Morten Østergaard til DR. Han har været formand for Radikale Venstre siden 2014. Foto: Thomas Lekfeldt

En omlægning af skatter og afgifter, grøn omstilling og vækst og bedre forhold for samfundets svageste er blandt de særlige mærkesager hos Radikale Venstre

Men hvor godt kender du det enkelte parti - og ikke mindst dets mærkesager?

Kristeligt Dagblad har samlet alle partiers mærkesager, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Her er Radikale Venstres:

Økonomi
Flere skal i arbejde, og færre skal være være på offentlig forsørgelse.

Mere konkret skal mindst tre millioner danskere altid være i arbejde, mener De Radikale.

Flere skal blive længere på arbejdsmarkedet end det er tilfældet i dag, og derfor vil partiet have pensionsalderen hævet fra 67 til 68 år i 2025.

Ledige danskere, herunder flygtninge og indvandrere, skal hurtigere i arbejde.Det skal blandt andet ske gennem øgede investeringer i forskning og uddannelse, mere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og lavere skat på arbejde.

Dette skal finansieres ved blandt andet at ophæve skattestoppet på boliger, så boligskatterne fremover følger den øvrige pris - og lønudvikling i samfundet.

Socialpolitik
Børn af kontanthjælpsmodtagere ender ofte på kontanthjælp. Børn af kriminelle har markant øget risiko for at ende i kriminalitet. Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid, mener De Radikale.

Derfor skal der satses på på bryde den sociale arv og investeres i mere velfærd og flere mulighed for samfundets svageste, mener partiet.

Derfor skal der bruges flere midler påtidlige indsatser for udsatte familier, bedre dagtilbud og hjælp til psykisk udsatte borgere.

Samtidig skal hele uddannelsessystemet blive bedre til at inkludere og løfte børn fra ressourcesvage hjem. Reelt lige muligheder for alle i samfundet er vigtigere en formel lighed, mener De Radikale.

Klima og grøn vækst
Vækst og grøn omstilling kan gå og bør hænge sammen, mener De Radikale.

Derfor skal en omstilling til grøn, vedvarende energi skal prioriteres højt.

Inden for en kort årrække skal Danmark være helt fri for olie, kul og gas. Derfor vil partiet i løbet af de næste ti år helt udfase kul fra den danske energiproduktion og investere i flere vindmøller.

Transportsektoren skal være langt mere bæredygtig og landbrugssektoren skal omstilles til en mere miljø- og klimavenlig produktion.

Morten Østergaard, partileder for Radikale Venstre