Prøv avisen

DF: Flere penge til ældre og sygehuse

Jeg er stolt over, at det er lykkes os at være en toneangivende faktor i debatten, som andre partier bliver nødt til at forholde sig til, siger Kristian Thulesen Dahl (DF) om partiets vigtigste resultater de sidste fire år. Foto: Scanpix

Asylpolitikken skal omlægges, så ældreplejen og sygehusvæsenet kan opprioriteres. Det er Dansk Folkepartis største ønske, fortæller formand Kristian Thulesen Dahl

Hvad er det vigtigste mål for dit parti de næste fire år?

Det er at få omlagt asylpolitikken, så vi i stedet kan bruge pengene på de ældre og vores sygehuse. I år er det regeringens skøn, at udgifterne til asyl og familiesammenføring er 6,3 milliarder kroner højere, end de var i 2011. Hvis vi skal have penge nok til at gøre det rigtige inden for vores ældrepleje og sygehusvæsen, så kan det ikke nytte noget, at asylpolitikken sluger så stor en del af ressourcerne.

I hvilken grad synes du, der skal omfordeles i Danmark efter valget?

Det er vigtigt for os, at det danske samfund hviler på princippet om, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Mange af de ting, vi værdsætter ved Danmark, er i høj grad en følge af, at vi er et meget lige samfund. Regner man rent matematisk på lighed og ulighed, kan det være svært at styre politisk, da det i høj grad er hængt op på udviklingen af aktiekurser og boligpriser. Men når vi træffer politiske beslutninger, har jeg altid det sigte, at det er godt at sikre ligheden. 

Hvad vil I gøre for de mennesker, der har mistet deres dagpenge?

Vores konkrete forslag er, at man halverer genoptjeningskravet fra et år til et halvt år. Det er vigtigst at sætte ind her, da vi gerne vil gøre det mere motiverende for ledige at tage kortvarige jobs og sæsonarbejde.

Men hvorfor stemte I så for at forlænge genoptjeningsperioden i 2010?

Dengang var vurderingen, at det var meget færre personer – mellem 2000 og 4000 om året – der ville ryge ud af det sikkerhedsnet, som dagpengene udgør. At vi nu kæmper for en ny løsning, er jo også en erkendelse af, at vi må være med til at gøre det bedre igen, netop fordi vi har et medansvar for reformen.

Hvad skal Danmark gøre for at tilpasse sig den store flygtningestrøm?

Danmark har et stort ansvar, og det er også en af grundene til, at vi mener, man helt grundlæggende skal ændre på, at flygtninge bliver opfattet som indvandrere i det sekund, de kommer til Danmark. De mennesker, der kommer herop, har været i stand til at finde til Danmark selv. Så diskuterer vi, om vi har sørget for gode nok vilkår til dem, alt imens 80 procent af verdens flygtninge sidder i deres nærområder under meget mere kummerlige vilkår. For mig handler det om, hvordan vi kan hjælpe flest muligt og ikke om, hvordan vi kan hjælpe dem, der har råd til menneskesmuglere. Og vi hjælper flest i nærområderne.

Hvilket politisk resultat er du mest stolt af, når du kigger tilbage på Dansk Folkepartis indsats de seneste fire år?

Jeg er stolt over, at det er lykkes os at være en toneangivende faktor i debatten, som andre partier bliver nødt til at forholde sig til. Uanset hvem der sidder på magten, har vi en størrelse og gennemslagskraft, der gør, at de bliver nødt til at tage os alvorligt.