Prøv avisen
Mærkesager

Kender du Enhedslistens mærkesager?

Enhedslisten har som det eneste parti i Folketinget en kollektiv ledelse. Derfor har partiet officielt ingen partileder, men Pernille Skipper er politisk ordfører og dermed de facto leder i Folketingsgruppen. Foto: Martin Sylvest/ Reuters/ Ritzau scanpix

Bedre forhold for arbejdsløse og syge, flere penge til velfærd og grøn omstilling er Enhedslistens primære mærkesager i 2015

Men hvor godt kender du det enkelte parti - og ikke mindst dets mærkesager?

Kristeligt Dagblad har samlet alle partiers mærkesager, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Her er Enhedslistens:

Arbejdsmarkedspolitik
Det må ikke være en økonomisk katastrofe at miste jobbet, for så kan arbejdsgivere bruge frygt til at presse løn- og arbejdsvilkår, mener Enhedslisten.

Partiet vil have bedre forhold for alle, der bliver ramt af arbejdsløshed eller sygdom. Derfor vil vil partiet blandt andet hæve kontanthjælpen.

Derudover skal dagpengesystemet ændres, så der indføres en længere dagpengeperiode og kortere genoptjeningperiode.

Flere penge til velfærd
Investeringer i velfærden skaber både flere arbejdspladser og en stærkere økonomi, mener Enhedslisten.

Partiet vil derfor blandt andet have flere SOSU-hjælpere og pædagoger ansat og genansætte dem, der blev afskediget under finanskrisen.

Grøn omstilling
Enhedslisten arbejder for et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi.

Genbrug af ressourcer skal spille en større rolle end i dag. Den kollektive trafik - særligt uden for byerne - skal forbedres og gøres mere attraktiv.

Partiet arbejder også for en omstilling af dansk landbrug til 100 procent økologi.

Økonomisk lighed
Økonomisk lighed er nemlig ikke alene mere retfærdigt; det styrker også sammenhængskraften og mindsker kriminaliteten i samfundet, mener Enhedslisten.

Partiet vil derforvidereudvikle det danske skattesystem, så samfundets udgifter og velstand fordeles mere ligeligt.

Det indebærer blandt andet en millionærskat på de højeste indtægter og en stærkere regulering af finanssektoren.

Enhedslisten har ingen partileder, men Pernille Skipper er politisk ordfører og dermed de facto leder i Folketingsgruppen.