Hvilket parti deler du flest værdier med?

Hvad mener du om abort, sexkøb, kvindekvoter, asylsøgere og aktiv dødshjælp? Se, hvilket parti du deler flest værdier med. Hvor enig er du i følgende udsagn?

1. Kirke og stat

Kirke og stat skal adskilles.

2. Konfirmationsundervisning

Konfirmationsundervisning bør ligge i skoletiden.

3. Folkekirkens indre anliggender

Folkevalgte bør kunne blande sig i folkekirkens indre anliggender.

4. Blasfemiparagraffen

Blasfemiparagraffen skal afskaffes.

5. Trossamfunds privilegier

Trossamfund skal fortsat have særlige privilegier som skattefordele og mulighed for at få forkyndere hertil fra udlandet på gunstige vilkår.

6. Hensyn til religiøse minoriteter

Generelt skal offentlige institutioner i Danmark tage mindre hensyn til religiøse minoriteter.

7. Hovedtørklædet som religiøst symbol

I nogle professioner, hos nogle myndigheder og på nogle uddannelsessteder bør det forbydes at bære hovedtørklæde.

8. Asyl

Det skal være sværere at få asyl i Danmark.

9. 24-årsreglen

24-årsreglen skal afskaffes.

10. Udvisning af kriminelle asylansøgere

Det skal være lettere at udvise asylansøgere og indvandrere, hvis de begår kriminalitet.

11. Overvågning

I kampen mod kriminalitet og terror må den enkeltes borgers ret til ikke at blive overvåget vige for hensynet til den fælles sikkerhed.

12. Den kriminelle lavalder

Den nuværende kriminelle lavalder på 15 år bør sænkes.

13. Straf

Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes.

14. Sexkøb

Køb af sex skal kriminaliseres.

15. Øremærkning af barsel

En større del af barselsorloven skal være øremærket til barnets far.

16. Forældremyndighed ved skilsmisse

Den obligatoriske fælles forældremyndighed ved skilsmisser skal afskaffes.

17. Abortgrænse

Den nuværende grænse for ”fri abort” på 12 uger bør sættes op og ligge på et senere tidspunkt i graviditeten.

18. Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp skal legaliseres i Danmark.

19. Donorregistrering

Danskerne skal automatisk være tilmeldt donorregistret og aktivt vælge det fra, hvis de ikke ønsker at donere organer.

20. Den offentlige kulturstøtte

Den offentlige kulturstøtte skal sænkes.

21. Stofafvænning

Stofmisbrugere skal i endnu videre omfang tilbydes stoffer i forbindelse med afvænning.

22. Legalisering af hash

Hash bør legaliseres.

23. Kvindekvoter

Der bør indføres kvoter, som sikrer kvinder en større repræsentation inden for forskellige professioner.

24. Ulandsbistand

Ulandsbistanden skal sænkes.

25. Arbejdspladser i yderområderne

Flere statslige arbejdspladser skal placeres i landets yderområder.