Prøv avisen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om øget overvågning

Alle partier i Folketinget mener, at det er vigtigt at respektere borgernes retssikkerhed og ikke overvåge unødigt. Hvor meget overvågning, der er acceptabel, er de dog uenige om.

Har vi brug for mere overvågning? Læs her, hvorvidt de forskellige partier mener, at det er i orden at overvåge borgerne af hensyn til bekæmpelsen af kriminalitet og terror

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

I kampen mod kriminalitet og terror må den enkeltes borgers ret til ikke at blive overvåget vige for hensynet til den fælles sikkerhed.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Helt uenig

SF

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: Den enkeltes retssikkerhed er utrolig vigtig, og der skal altid findes løsninger, når bekæmpelse af terror og kriminalitet kræver nye, mere indgribende, tiltag. Det kan være i form af bedre demokratisk kontrol, krav om dommerkendelse, løbende evalueringer, nye redskaber hos politi og PET, solnedgangsklausuler osv.

Socialdemokraterne

Svar: Hverken eller
 
Uddybning: Bekæmpelsen af terror og forsvaret for danske borgeres tryghed, kræver nye redskaber til politi og efterretningstjenester. Derfor har regeringen foreslået 12 nye tiltag mod terror. Blandt andet bedre muligheder for overvågning. Det er dog samtidig vigtigt, at vi i kampen mod terroristerne ikke går på kompromis med almindelige borgeres retssikkerhed. Derfor skal det kræve en retskendelse, når for eksempel Forsvarets efterretningstjeneste overvåger danske borgere i udlandet.

Radikale Venstre

Svar: Delvist uenig
 
Uddybning: Vi må aldrig gå på kompromis med basale friheds- og borgerrettigheder. Det indebærer også retten til ikke at blive overvågnet, mistænkt eller anholdt uden begrundet mistanke for at begå kriminalitet. Samtidig må vi dog erkende, at vi i dag står over for en alvorlig terrortrussel, som nødvendiggør, at vi eksempelvis holder øje med danske statsborgere, som deltager i borgerkrigen i Syrien.

Venstre

Svar: Delvist uenig
 
Uddybning: Det er altid en afvejning, der må foretages. Men i det aktuelle trusselsbillede må vi desværre leve med, at det er nødvendigt med overvågning. Det er dog afgørende, at dette altid sker med respekt for grundlæggende retsstatsprincipper.

Det Konservative Folkeparti

Svar: Hverken eller
 
Uddybning: Det er en falsk modsætning.

Kristendemokraterne

Svar: Delvist uenig

Liberal Alliance

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: Liberal Alliance vakler ikke på vigtigheden af, at almindelige borgere kan få lov til at være i fred for statens indblanding og overvågning. For at imødegå truslen fra ekstremistiske miljøer og hårdkogte bander er det dog vigtigt, at disse, på baggrund af behørigt indhentet dommerkendelse, overvåges langt mere intensivt, end det sker i dag. Der skal altså være tale om en øget og målrettet overvågning solidt baseret på fastholdelse af demokratiets centrale retsgarantier. Det er blandt andet nødvendigt, at vi bliver langt bedre til at få øje på ekstremister blandt unge mennesker – også på gymnasier og universiteter, hvor for eksempel det ekstremistiske parti Hizb ut-Tharir i dag har alt for frit spil. 

Dansk Folkeparti

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: Der er ingen tvivl om, at overvågning har en betydelig præventiv effekt i forhold til kriminalitet. Dertil kommer at erfaringerne fra terrorangrebet i København også viser, at man hurtigere får indkredset gerningsmænd, når politiet har adgang til optagelser fra overvågningskameraer.