Prøv avisen
Mærkesager

Kender du SFs mærkesager?

Pia Olsen Dyhr blev i starten af 2014 formand for SF efter partiets dramatiske exit fra regeringen. Her holder hun åbningstalen på partiets landsmøde i april 2015. Arkivfoto: Foto: Simon Skipper

Grøn omstilling, en stærkere offentlig sektor og billigere offentlig transport er nogle af SFs særlige mærkesager i 2015

Men hvor godt kender du det enkelte parti - og ikke mindst dets mærkesager?

Kristeligt Dagblad har samlet alle partiers mærkesager, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Her er Socialistisk Folkepartis:

Arbejdsmarkedspolitik
Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked skal føres videre, mener SF.

Danske løn- og arbejdsvilkår skal overholdes, også af lønmodtagere fra andre EU-lande.

SF vil have genoptjeningskravet til dagpenge bragt ned til seks måneder, og mulighed for videreuddannelse på fuld dagpengesats.

Grøn omstilling
Danmark skal have en stærkere og mere dynamisk erhvervspolitik, og der skal satses intensivt på at skabe vækst og arbejdspladser gennem grøn omstilling.

SF vil også have omstilling af det danske landbrug, så det i højere grad tager hensyn til den danske natur. Danmark skal overgå til 100 procents vedvarende energi i 2050.

Derudover skal den kollektive trafik være bedre og billigere, så flere lader bilen stå og benytter offentlig transport i stedet.

En stærkere offentlig sektor
Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for et stærkt demokrati og fællesskab, mener SF.

Partiet vil derfor kæmpe for en stærk offentlig sektor. Der skal i højere grad arbejdes for at forebygge sociale problemer og social mobilitet og lighed er vigtigt.

SF vil have en skattepolitik, hvor det bliver slået hårdere ned på at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping.

Derudover vil SF styrke det almene boligbyggeri og nedbringe ventelister på studie - og ældreboliger.

Uddannelsespolitik
SF vil gøre det lige så attraktivt at tage en erhvervsuddannelse som at gå i gymnasiet.

Adgangskravet til både gymnasier og erhvervsuddannelser skal være det samme.

Samtidig ønsker SF at sikre kvaliteten af danske professionsuddannelser, og at de fortsat bliver udbudt i hele landet. Derudover er det et mål, at25 procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse.

Karsten Hønge, politisk ordfører for Socialistisk Folkeparti