Det mener partierne om 24-års-reglen

Bør 24-års-reglen afskaffes? Læs her, hvordan de forskellige partier stiller sig i spørgsmålet om, hvorvidt 24-års reglen bør afskaffes

Siden 2002 har udlændinge kun kunne få dansk opholdstilladelse gennem ægteskab, hvis både de og deres danske ægtefælle er fyldt 24 år. Folketingets partier er stærkt uenige om, hvorvidt loven bør ophæves.
Siden 2002 har udlændinge kun kunne få dansk opholdstilladelse gennem ægteskab, hvis både de og deres danske ægtefælle er fyldt 24 år. Folketingets partier er stærkt uenige om, hvorvidt loven bør ophæves.

24-års-reglen stammer tilbage fra 2002, hvor VK-regeringen indførte den med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

24-års-reglen betyder, at parterne i et ægteskab mellem en dansk statsborger og en udlænding begge skal være fyldt 24 år, for at udlændingen kan få dansk opholdstilladelse. Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal desuden være større end deres samlede tilknytning til et andet land. Den danske ægtefælle skal stille 50.000 kroner som garanti, og vedkommende må ikke have modtaget kontanthjælp i tre år. Den fælles bolig skal have mindst 20 kvadratmeter pr. person eller højst rumme to personer pr. værelse.

I 2010 indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti en ny udlændingeaftale, hvor 24-årsreglen blandt andet blev suppleret af et pointsystem, som gjorde det sværere for ufaglærte og lavt uddannede at få familiesammenføring. I 2012 afskaffede den nuværende regering pointsystemet, nedsatte bankgarantien fra 100.000 til 50.000 kroner og lempede på tilhørskravet. 

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:
 
24-årsreglen skal afskaffes.

Læs partiernes svar her. 

Enhedslisten

Svar: Helt enig

SF

Svar: Delvis enig
 
Uddybning: I SF er vi modstandere af 24-års reglen, men vi vil ikke lade vores modstand blokere for at deltage i aftaler på integrationsområdet.

Socialdemokraterne

Svar: Helt uenig

Radikale Venstre

Svar: Helt enig
 
Uddybning: Staten skal ikke skal blande sig i, hvem man gifter sig med. Danskere skal kunne bo i Danmark med deres ægtefælle, uanset hvor vedkommende kommer fra. Radikale Venstres holdning er uændret, også selv om de andre partier ikke er enige med os.  

Venstre

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: Venstre vil modernisere 24-årsreglens anvendelsesområde, så den i fremtiden beskytter dem, den skal, og ikke rammer dem, den ikke skal. Derfor skal udlændinge, der er integrationsegnede, og hvor en familiesammenføring derfor er problemfri i forhold til integrationen, i fremtiden fritages fra 24-årsreglen.

Det Konservative Folkeparti

Svar: Helt uenig

Kristendemokraterne

Svar: Hverken eller

Liberal Alliance

Svar: Helt enig

Dansk Folkeparti

Svar: Helt uenig
 
Uddybning:  24-års-reglen har været afgørende i forhold til at sikre, at unge med indvandrerbaggrund i hvert fald får en bedre mulighed for at vælge ægtefælle selv. De seks år, der går fra man er 18 til man fylder 24, gør i hvert fald, at man på papiret er bedre i stand til at træffe en selvstændig beslutning.