Det mener partierne om blasfemiparagraffen

Er blasfemiparagraffen en unødvendig indskrænkning af ytringsfriheden? Partierne er uenige. Læs her, hvordan de stiller sig i spørgsmålet om, hvorvidt blasfemiparagraffen bør afskaffes

Debatten om, hvorvidt den danske blasfemiparagraf skal afskaffes, blusser op med jævne mellemrum herhjemme i Danmark.
Debatten om, hvorvidt den danske blasfemiparagraf skal afskaffes, blusser op med jævne mellemrum herhjemme i Danmark. Foto: Scanpix.

Straffelovens paragraf 140 - blasfemiparagraffen - blev vedtaget i 1866. Den lyder sådan her: "Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder".

Blasfemiparagraffen har ført til domme to gange: I 1938 dømmes en gruppe nazister for at have omdelt løbesedler, der beskylder jøder for overgreb på ikke-jødiske piger. I 1946 bliver et dansk par idømt en bøde, efter de har døbt en dukke til et karneval, mens de var iført præstekjoler.

Paragraffen har vakt stor debat herhjemme de senere år, og partierne er meget uenige om, hvorvidt den skal afskaffes eller ej. I Kri­ste­ligt Dag­blads store vær­di­un­der­sø­gel­se har vi spurgt par­ti­er­ne, hvor enige eller ue­ni­ge de er i føl­gen­de ud­sagn: Blasfemiparagraffen skal afskaffes. Se par­ti­er­nes svar her.

Enhedslisten: Helt enig

"Blasfemiparagraffen er en unødvendig indskrænkning af ytringsfriheden. Lovgivning skal beskytte mennesker, ikke guder. Religioner skal udøves frit, men religioner og religiøse autoriteter må finde sig i både vittigheder, kritik og forhånelse."

Socialistisk Folkeparti: Delvist enig

"En eventuel ophævelse af blasfemiparagraffen må ikke føre til, at religiøse minoriteter udsættes for forhånelser. Men grundlæggende er det vigtigt, at religioner kan kritiseres - og derfor er SF åben for at drøfte vigtigheden af blasfemiparagraffen."

Socialdemokraterne: Helt uenig

"Straffelovrådet har udtalt, at det som blasfemiparagraffen beskytter imod, er afbrænding af koraner og bibler. Vi har derfor svært ved at se, hvorfor vi skal afskaffe en paragraf, som straffelovrådet siger ikke begrænser ytringsfriheden."

Radikale Venstre: Hverken eller

"Blasfemiparagraffen har ikke ført til domsfældelse i næsten 80 år. Reelt er paragraffen uden den store betydning, da der allerede i dag er frihed til kritik af og ytringer om religioner. Ifølge Straffelovsrådet er afbrænding af Bibelen, Koranen og andre religiøse skrifter reelt det eneste, blasfemiparagraffen beskytter imod i dag. En afskaffelse vil derfor kun have meget lille reel effekt."

Venstre: Delvist uenig

"Der er forskellige holdninger i partiet til hvorvidt paragraffen skal bevares eller ej, og der er for øjeblikket stadig drøftelser i gang i folketingsgruppen om spørgsmålet."

Konservative: Delvist uenig

"Blasfemiparagraffen har en vigtig symbolværdi. Den signalerer, at vi her i landet ønsker at respektere mennesker, for hvem personlig tro er vigtig, uanset troens karakter."

Kristendemokraterne: Helt uenig

"Selv om den paragraf i realiteten ikke bruges, sætter den alligevel en grænse for, hvad man kan tillade sig af sige og gøre i forhold til andre menneskers tro – uanset om det handler om kristendom eller andre religioner."

Liberal Alliance: Helt enig

"Der er en række fordele ved at afskaffe blasfemiparagraffen. For det første får vi slået fast, at vi har ytringsfrihed, og at ingen kan dømmes for blasfemi. For det andet kan der være nogen, som holder igen med ytringer på grund af loven. Derudover har paragraffen betydning for internationale relationer. For uden paragraffen kan vi aktivt gøre noget for at forbedre situationen for personer i andre lande, uden at der er nogen, som peger på, at Danmark har en blasfemiparagraf."

Dansk Folkeparti: Helt enig

"Ytringsfriheden bør være så vidtgående som muligt. Der er ingen grund til at have en blasfemiparagraf. Vorherre er formentlig i stand til selv at løse eventuelle uoverensstemmelser, han måtte have med personer, der taler dårligt om kristendommen."