Prøv avisen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om afskaffelse af den fælles forældremyndighed

Kristendemokraterne er det eneste parti, der entydigt ønsker at fjerne den fælles forældremyndighed ved skilsmisse. Modelfoto: Iris

Skal den obligatoriske fælles forældremyndighed ved skilsmisser afskaffes? Læs her, om de forskellige partier mener, at den obligatoriske fælles forældremyndighed ved skilsmisse skal afskaffes

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Den obligatoriske fælles forældremyndighed ved skilsmisser skal afskaffes.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Helt uenig

SF

Svar: Helt uenig

Socialdemokraterne

Svar: Helt uenig

Radikale Venstre

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: Barnets tarv skal altid være i centrum ved en skilsmisse. Ved en almindelig skilsmisse skal begge forældre som udgangspunkt bevare forældremyndigheden 

Venstre

Svar: Helt uenig

Det Konservative Folkeparti

Svar: Helt uenig

Kristendemokraterne

Svar: Helt enig

Liberal Alliance

Svar: Helt uenig

Dansk Folkeparti

Svar: Delvist uenig
 
Uddybning: Udgangspunktet er at et barn har ret til begge forældre, og det sikres bedst ved fælles forældremyndighed. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er til barnets bedste.

Kristendemokraterne er det eneste parti, der entydigt ønsker at fjerne den fælles forældremyndighed ved skilsmisse. Her demonstrerer vrede fædre i Aalborg i 2013 for mere indflydelse. De følte sig tilsidesat af statsforvaltningen. Foto: Henning Bagger/Scanpix