Det mener partierne om kriminalisering af købesex

Skal det være ulovligt at købe sex? Læs her, om de forskellige partier mener, at det skal gøres strafbart at købe sex

Folketingets partier er stærkt uenige om, hvorvidt det skal være strafbart at købe sex i Danmark.
Folketingets partier er stærkt uenige om, hvorvidt det skal være strafbart at købe sex i Danmark. Foto: Kaare Viemose/BAM.

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Køb af sex skal kriminaliseres.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Helt uenig

SF

Svar: Helt enig
 
Uddybning: Det er skadeligt for mennesker at sælge sex, og SF vil placere ansvaret for den skadelige handling, hvor det rettelig hører til - nemlig hos køberen. Det er samtidig vigtigt at sikre tiltag til gavn for prostituerede, så forbud mod køb af sex med tiden vil kunne betyde et markant fald i antallet af mennesker, der ernærer sig selv ved at sælge sex.

Socialdemokraterne

Svar: Hverken eller
 
Uddybning: Socialdemokraterne ønsker at begrænse markedet for prostitution. Derfor bad regeringen Straffelovsrådet undersøge muligheder og konsekvenser ved en kriminalisering af sexkøb. Konklusionen var desværre, at et forbud mod køb af sex ikke vil have mærkbare positive konsekvenser for de prostituerede. Det vil til gengæld have mærkbare negative konsekvenser blandt andet i form af stigmatisering.

Radikale Venstre

Svar: Delvist uenig
 
Uddybning: Radikale Venstre arbejder for at begrænse prostitution og vil sætte hårdt ind mod menneskehandel, slaveri og tvang i prostitutionsmiljøet. Men vi mener ikke, at et decideret forbud er vejen frem.

Venstre

Svar: Helt uenig

Det Konservative Folkeparti

Svar: Helt uenig

Kristendemokraterne

Svar: Helt enig

Liberal Alliance

Svar: Helt uenig

Dansk Folkeparti

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: Det er et indgreb i den personlige frihed at forhindre en person i at tjene penge ved at sælge sex. Der er i udgangspunktet ikke nogen, der lider skade af et seksuelt forhold mellem to parter, hvoraf den ene har betalt for at indgå heri.