Prøv avisen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om flere statslige arbejdspladser i yderområderne

Flere partier foreslår, at statslige arbejdspladser og styrelser skal flyttes ud af hovedstadsområdet. Her ses bymidten i Vordingborg på Sydsjælland. Foto: Mads Jensen

Skal flere statslige arbejdspladser placeres i yderområderne? Læs her, hvordan de forskellige partier stiller sig i spørgsmålet om hvorvidt flere statslige arbejdspladser skal placeres i yderområderne

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Flere statslige arbejdspladser skal placeres i landets yderområder.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Delvist enig 
 
Uddybning: "Det skal ikke gøres bevidstløst eller være et mål i sig selv, hvis det i øvrigt vil være uøkonomisk eller upraktisk at flytte statslige arbejdspladser fra København."

SF

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: "Det er afgørende for udviklingen af yderområderne, at vi sætter stop for yderligere statslig centralisering. Grundlæggende har statslige arbejdspladser nemlig betydning for yderområdernes mulighed for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. I SF er vi også åbne over for at flytte eksisterende statslige arbejdspladser ud til yderområder, hvis det giver mening."

Socialdemokraterne

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: "Vi mener, at man godt kan flytte statslige arbejdspladser til yderområder. Men det skal være økonomisk og fagligt forsvarligt, da det ellers kan koste op mod ½ mio. kr. per arbejdsplads, der flyttes. Derfor er det mest oplagt at gøre, hvis man alligevel er i færd med at omstrukturere eller etablere nye statslige arbejdspladser."

Radikale Venstre

Svar: Hverken eller
 
Uddybning: "Radikale Venstre vil ikke flytte eksisterende ministerier eller styrelser ud i yderområderne. Men når der skabes nye arbejdspladser (f.eks. hvis der oprettes en ny styrelse), er vi bestemt villige til at se på, om det kunne være relevant at placere den et andet sted end i København. Samtidig bør man inden for det enkelte ressortområde se på fordelingen af arbejdspladser i henholdsvis Hovedstaden og provinsen."

Venstre

Svar: Helt enig

De Konservative

Svar: Hverken eller
 
Uddybning: "Man kan placere nye arbejdspladser i yderområder, og der er ræson i at se på, om det giver mening at placere arbejdspladser i yderområder, når man revurderer organiseringen af eksisterende myndigheder."

Kristendemokraterne

Svar: Helt enig

Liberal Alliance

Svar: Hverken eller

Dansk Folkeparti

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Statslige arbejdspladser bør i højere grad placeres i yderområderne."