Prøv avisen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om hensynet til religiøse minoriteter

De danske partier er splittede i spørgsmålet om, hvorvidt der generelt skal tages mindre hensyn til landets religiøse minoriteter

Skal offentlige institutioner tage mindre hensyn til religiøse minoriteter? Læs her, hvordan de forskellige partier stiller sig i spørgsmålet om offentlige hensyn til minoriteter

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Generelt skal offentlige institutioner i Danmark tage mindre hensyn til religiøse minoriteter.

Denne artikel bygger på partiernes holdninger ved folketingsvalget i 2015. Ønsker du at blive klogere på synspunkterne om religiøse minoriteter ved det kommende folketingsvalg i 2019, henviser vi til denne artikel.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Helt uenig

SF

Svar: Helt uenig

Uddybning: "Så længe det ikke går ud over andre vigtigere hensyn, bør offentlige institutioner generelt tage så meget hensyn til religiøse minoriteter som muligt."

Socialdemokraterne

Svar: Hverken eller

Radikale Venstre

Svar: Delvist uenig

Uddybning: "I offentlige institutioner som børnehaver og folkeskoler er der forældrevalgte bestyrelser, som selv regulerer, eksempelvis hvad der serveres af mad. I Radikale Venstre har vi fuld tillid til, at sådanne beslutninger træffes bedst ude på de enkelte institutioner, ikke på Christiansborg. Principielt skal offentlige institutioner afspejle det omgivende samfund, hvorfor det f.eks. er helt i orden, at man kan møde med sygeplejerske med tørklæde. Men hensyntagen til religiøse følelser må aldrig blive så stor, at den begrænser friheden hos anderledes troende eller ikke-troende."

Venstre

Svar: Delvist enig

Det Konservative Folkeparti

Svar: Hverken eller

Kristendemokraterne

Svar: Delvist uenig

Liberal Alliance

Svar: Delvist enig

Dansk Folkeparti

Svar: Helt enig

Uddybning: "Der tages alt for meget hensyn til religiøse minoriteter i dag. Det skal vi ophøre med. Hvis vi ikke behandler børn ens men giver særbehandling til børn, der har en anden religion end den gængse i Danmark, understøtter vi bare en opfattelse af at være anderledes."