Det mener partierne om særlige privilegier for trossamfund

Skal trossamfund fortsat have særlige privilegier? Partierne er uenige. Læs her, hvordan de forskellige partier stiller sig i spørgsmålet om særlige privilegier til andre trossamfund end folkekirken

Nogle partier ser gerne, at trossamfund fortsat skal have særlige privilegier - som skattefordele og og mulighed for at få forkyndere hertil fra udlandet på gunstige vilkår.
Nogle partier ser gerne, at trossamfund fortsat skal have særlige privilegier - som skattefordele og og mulighed for at få forkyndere hertil fra udlandet på gunstige vilkår. . Foto: Thomas Lekfeldt.

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Trossamfund skal fortsat have særlige privilegier som skattefordele og mulighed for at få forkyndere hertil fra udlandet på gunstige vilkår. 

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten 

Svar: Hverken eller 
 
Uddybning: "Trossamfund skal ikke have skattefordele. Til gengæld skal det være muligt for foreninger, herunder trossamfund, at få offentlig støtte. Enhedslisten ønsker ikke gunstigere skattevilkår for forkyndere end for andre borgere. Enhedslisten ønsker at fastholde udlændingelovens adgang til opholdstilladelse for religiøse forkyndere."

SF

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Vi skal værne om trosfriheden og give ordentlige forhold for religiøse minoriteter. I SF mener vi, at der skal være større lighed mellem folkekirken og andre trossamfund."

Socialdemokraterne 

Svar: Delvist enig 
Uddybning: "Vi afventer et lovforberedende udvalg, som skal se på en sammenhængende lovregulering af forholdene for andre trossamfund end folkekirken (Trossamfundsudvalget)."

Radikale Venstre 

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: "Radikale Venstre ønsker, at der skal være lige vilkår for Folkekirken og godkendte tros- og religionssamfund. Det kan ske ved, at man opfylder Grundlovens § 69 om, at der laves en særlig lov for de trossamfund, der adskiller sig fra Folkekirken. Der skal skabes klare regler for finansiering af kirker, trossamfund og godkendte frimenigheder."

Venstre 

Svar: Helt enig

Det Konservative Folkeparti

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: "Generelt støtter vi trossamfundenes særstatus, men det skal være lettere at fratage prædikanter, der opfordrer til had mod det danske samfund, deres særstatus."

Kristendemokraterne 

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Forkyndere skal ikke have mulighed for at komme til Danmark på særligt gunstige vilkår. Det skal være undtagelsen snarere end reglen, at udenlandske forkyndere får opholdstilladelse i Danmark. Hvis de gør, skal vi være sikre på, at de ikke medvirker til radikalisering af herboende muslimer."

Liberal Alliance 

Svar: Delvist uenig
 
Uddybning: "Liberal Alliance ønsker, at reglerne for opnåelse af opholdstilladelse stiller samme skarpe krav, når der er tale om religiøse forkyndere, som de gør til andre indvandrere. Liberal Alliance vil afskaffe særligt lempelige regler for opholdstilladelse til religiøse forkyndere."

Dansk Folkeparti

Svar: Delvist uenig 
 
Uddybning: "Forkyndere skal ikke have mulighed for at komme til Danmark på særligt gunstige vilkår. Det skal være undtagelsen snarere end reglen, at udenlandske forkyndere får opholdstilladelse i Danmark. Hvis de gør, skal vi være sikre på, at de ikke medvirker til radikalisering af herboende muslimer."