Det mener partierne om ulandsbistanden

Hvor mange penge bør Danmark give til verdens udviklingslande? Læs her, hvad de forskellige partier mener om størrelsen på den danske ulandsbistand

Flere borgerlige partier mener, at den danske ulandsbistand bør sættes ned til 0,7 procent af BNI. På den anden side af det politiske spektrum vil Enhedslisten have den nuværende bistand fordoblet
Flere borgerlige partier mener, at den danske ulandsbistand bør sættes ned til 0,7 procent af BNI. På den anden side af det politiske spektrum vil Enhedslisten have den nuværende bistand fordoblet. Foto: Jørgen Schytte.

Ulandsbistand eller udviklingsbistand er en støtte, der gives fra de rigeste lande i verden til de fattigste. Det overordnede formål med dansk udviklingsbistand er at bekæmpe fattigdom, og skabe bedre livsvilkår for den fattigste del af verdens befolkning.
 
Tidligere har Danmark givet en procent af landets samlede indtjening (BNI) til ulandsbistand. Størrelsen af den danske udviklingsbistand har dog ligget stort set stabilt på omkring 0,85 procent i de seneste 10 år.

Den tidligere VK-regering brugte i perioden 2001-2011 i gennemsnit 0,85 procent af BNI på udviklingsbistanden. I 2014 brugte SR-regeringen 16,8 milliarder kroner, ligeledes svarende til 0,85 procent af BNI på udviklingbistanden. Dermed er Danmark det land i verden, der gav fjerdemest i udviklingsbistand, målt i forhold til den samlede økonomi.

Men hvordan bør fremtidens udlandsbistand egentlig ud?

Skal udlandsbistanden hæves eller sænkes? 

I Kristeligt Dagblads store værdiundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn: Ulandsbistanden skal sænkes.
 
Se partiernes svar her. 

Enhedslisten

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Uligheden mellem rig og fattig er voksende – både mellem rige og fattige lande og mellem rige og fattige mennesker. Millioner af mennesker lever i fattigdom og millioner af børn dør af sygdomme, som kunne have været kureret. Enhedslisten vil have øget den danske ulandsbistand – i første omgang til 1,5 % af BNI – det vil sige næsten en fordobling af den nuværende ulandsbistand."

SF

Svar: Helt uenig 
 
Uddybning: "SF vil sikre, at Danmark inden for en årrække kommer til at give én procent af Danmarks BNP til udviklingsbistand. Og fokus skal klart være på bekæmpelse af fattigdom og social ulighed."

Socialdemokraterne

Svar: Helt uenig 
 
Uddybning: "Vi fastholder vores langsigtede mål fra regeringsgrundlaget om, at bistanden skal op på én procent af BNP." 

Radikale Venstre

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Udviklingsbistanden skal sættes op til mindst 1 pct. af BNI. Radikale Venstre mener, at vi - som et af verdens rigeste lande - har et fundamentalt ansvar for at bekæmpe fattigdom, bidrage til at skabe udvikling i alle dele af verden og mindske konsekvenserne af klimaforandringerne." 

Venstre

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Venstre ønsker, at udviklingsbistanden fremover følger FN’s målsætning på 0,7 pct. af BNI. Dermed vil Danmark fortsat høre til de lande, der yder mest i udviklingsbistand." 

Det Konservative Folkeparti

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Bistanden skal sænkes. Vi skal dog stadig leve op til de internationale aftaler og mål."

Kristendemokraterne

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "U-landsbistanden skal igen op på minimum 1% af BNP. U-landsbistand som hjælp til selvhjælp er den bedste form for forebyggelse af oprør, terror, borgerkrig og flygtningestrømme."

Liberal Alliance

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Liberal Alliance vil sænke ulandsbistanden, så Danmark matcher FN-anbefalingen på 0,7 pct. af BNI."

Dansk Folkeparti

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Ulandsbistanden udgør over 16 mia. kroner, og er i international sammenhæng meget høj. Derfor vil det være rimeligt at sænke ulandsbistanden."