Forældre til handicappede børn forlader råd i protest: ”Der hersker en dysfunktionel kultur”

En gruppe forældre til børn med handicap har forladt et kommunalt nedsat råd under Borgercenter Handicap i København. Den ene familie efter den anden går ned, fordi de ikke får den hjælp, de er berettiget til, lyder kritikken fra en af forældrene i rådet

"Vi føler os kort sagt udnyttet og ført bag lyset," skriver Forældrerådet i et åbent brev til Københavns Kommunes Socialudvalg.
"Vi føler os kort sagt udnyttet og ført bag lyset," skriver Forældrerådet i et åbent brev til Københavns Kommunes Socialudvalg. . Foto: Iris/Ritzau Scanpix.

”Som forældre står vi tilbage med en følelse af, at vores folkevalgte politikere i København har overladt børnehandicappolitikken til embedsmænd - de selvsamme embedsmænd, som vi har samarbejdet med i otte år uden at blive hørt og taget med på råd. Vi føler os kort sagt udnyttet og ført bag lyset.”

Sådan skriver otte forældre til børn med handicap, som har været en del af Forældrerådet i Borgercenter Handicap København, i et åbent brev til Socialudvalget i Københavns Kommune. I fredags valgte forældrene at trække sig fra rådet i protest.

Forældrerådet blev etableret i 2013 under Københavns Socialudvalg for at styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Formålet med rådet er blandt andet at inddrage familier til børn med handicap mere i centrets arbejde og sikre en bedre dialog med sagsbehandlerne.

Forældrerådets opsigelse til Socialudvalget i Københavns Kommune.
Forældrerådets opsigelse til Socialudvalget i Københavns Kommune.

I 2014 besluttede Københavns Socialudvalg, at alle familier med handicappede børn ville få tilknyttet én fast sagsbehandler, der skulle kunne give familien en helhedsorienteret sagsbehandling og rådgivning. Ifølge forældrene er den politiske beslutning dog ikke blevet overholdt.

Forældrene er også utilfredse med, at en størstedel af de børn med handicap, som bliver modtaget i centret, kun bliver behandlet ud fra paragraf 41 og paragraf 42 i serviceloven - de to eneste paragraffer, som der er statsrefusion på - og det er blandt andet derfor, at Forældrerådet i fredags valgte at trække sig.

Ulla Hovgaard Ramlau, du er en af de forældre, som har forladt Forældrerådet. Hvorfor har I valgt at trække jer?

”Forældrerådet har kæmpet for bedre forhold og for at skabe en forandring inden for handicapområdet i mere end otte år. I de to år jeg har været med, har vi på møderne diskuteret en stor udviklingsplan (inden for Handicapområdet, red.) med Borgercenter Handicap, hvor de væsentligste problemstillinger inden for Handicapcentret slet ikke figurerer. Københavns Socialudvalg arbejder ud fra en strategi, hvor Forældrerådet degraderes til en skueret. Det har vi ikke længere lyst til at være en del af.”

Hvad har Forældrerådet gjort for at komme problemerne til livs?

”Alt. Vi har været til foretræde, holdt demonstrationer, holdt dialog- og fokusgruppemøder, synliggjort undersøgelser om de kritisable forhold inden for børnehandicapområdet, lavet presseindsats og organiseret os i Facebookgruppen 'Børn, unge og voksne med handicap i Københavnsområdet'."

Det lyder umiddelbart ret voldsomt at trække sig fra et råd i protest. Giver I ikke for let op?

”Nej, overhovedet ikke. Der har ikke været en reel samarbejdsvilje fra Københavns Socialudvalg i flere år. Det kan ikke fungere, når vi i Forældrerådet ikke bliver taget med helt ind, hvor der træffes beslutninger. Og vi har virkelig været tålmodige og samarbejdsvillige.”

Men nu hvor I har trukket jer, er der jo ingen forældre til børn og unge med handicap, som har noget at skulle have sagt inden for handicapområdet længere?

Nej, men vi er en gruppe på 17 forældre, der har en aktivistisk gruppe på Facebook, som fortsætter med at arbejde for bedre vilkår inden for børnehandicapområdet. Og vi repræsenterer stort set de samme forældre, som vi gjorde i Forældrerådet. Jeg tror, at vi vil kunne skabe bedre resultater med den tid, vi bruger der. Der hersker en dysfunktionel kultur og struktur inden for børnehandicap-området, og jeg er bange for, at hvis vi fortsætter i Forældrerådet, vil situationen bare forblive uændret, som den har været de seneste 10 år.”