S vil give ofre for misbrug højere erstatninger

Bistandsadvokat betegner erstatningsbeløb som latterligt lave. Men frelsen ligger ikke i beløbet, siger offerforsker

Det har vakt opsigt i Belgien, at 38-årige Muriel Degauque i begyndelsen af november stod bag et selvmordsangreb i Irak. Her forsiden af avisen  La Derniere Heure. -- Foto: Scanpix.
Det har vakt opsigt i Belgien, at 38-årige Muriel Degauque i begyndelsen af november stod bag et selvmordsangreb i Irak. Her forsiden af avisen La Derniere Heure. -- Foto: Scanpix. Foto: Marie Hald

125.000 kroner. Det var beløbet, som datteren til den 41-årige mand fra Esbjerg, der i sidste uge blev kendt skyldig i grove sexovergreb på sin datter og syv andre børn, fik i erstatning.

Størrelsen på beløbet har vakt kritik for at være for lille. Samme debat fandt sted i juni, hvor de misbrugte børn fra Brønderslev ifølge et flertal blandt Folketingets politikere modtog en erstatning, der var for lav.

Nu er diskussionen blusset op igen, og Socialdemokraterne er ønsker at sætte beløbene op. Regeringspartnerne R og SF er dog mere tilbageholdende.

LÆS OGSÅ: Misbrugsofre får et plaster på ydmygelsen

Artiklen fortsætter under annoncen

Retsordfører for Socialdemokraterne Ole Hækkerup vil hæve niveauet for erstatninger, men om det skal være tre eller fire gange, vil han endnu ikke sige.

Ingen af beløbene fra Esbjerg- og Brønderslev-sagerne står mål med det, børnene har været udsat for. Lige nu får ofrene kun, hvad der svarer til et plaster på såret, men det er begrænset, hvor meget det hjælper, når såret er et åbent benbrud, siger han.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at rammerne for offererstatninger skal efterses. Hverken retsordfører for De Radikale Jeppe Mikkelsen eller formand for retsudvalget Anne Baastrup (SF) er fortalere for at hæve beløbet, men ser frem til at undersøge fordele og ulemper ved at ændre på de nuværende takster.

Bistandsadvokat for de otte børn, der blev sexmisbrugt af manden i Esbjerg, Mona Meelberg, mener, at børnene fik et latterligt beløb, der ikke rækker langt.

Penge kan aldrig erstatte det, ofrene har været udsat for, men de kan være et plaster på såret. Børn, der bliver udsat for overgreb, har ikke samme betingelser for udvikling som andre børn, siger hun og nævner, at erstatningen kan gå til uddannelse, mere psykologhjælp og en ordentlig bolig. Bistandsadvokaten understreger, at mange misbrugsofre får brug for psykologhjælp senere i livet, som det offentlige ikke betaler. Hun så gerne, at beløbene bliver to-tre gange større.

Den svenske kriminolog Anita Rönneling har forsket i, hvad offentlig erstatning betyder for ofre. Ud fra en undersøgelse baseret på 40 interview med danske og svenske ofre, der har været udsat for vold og andre lovovertrædelser, konkluderer hun, at det er de færreste, der mener, at lidelser kan gøres op i penge.

Nogle oplevede, at erstatningen var en kortvarig glæde, som stoppede, efter at de erfarede, at for eksempel koncentrationsproblemer og dårlig hørelse var blevet en kronisk lidelse efter den vold, de havde været udsat for. Andre satte spørgsmålstegn ved, om lidelsen overhovedet kunne måles i penge. Få troede på, at frelsen lå i beløbet, siger hun.

Den symbolske betydning, der ligger i et beløb i form af en anerkendelse af det forløb, ofrene har været igennem, blev dog af nogle personer vægtet højt, siger kriminologen.

Formand for Erstatningsnævnet og landsdommer Michael Lerche mener, det er umuligt at fastsætte et beløb, der kan anerkende offerets lidelse.

Vi kan aldrig blive færdige med den diskussion, for hvordan kan man omsætte en krænkelse til kroner og øre? Der er ingen videnskab bag de takster, vi bruger, men kun en afspejling af retspraksis og en politisk afvejning af hensyn, siger landsdommeren og nævner, at en undersøgelse af retsfølelsen i befolkningen kan være interessant i forhold til at vurdere, om taksterne skal laves om.