Prøv avisen

Forsamlingsforbud gælder ikke gudstjenester

Billede fra en søndagsgudstjeneste i Ganløse Kirke. Foto: Kåre Gade

Det nye forsamlingsforbud, der trådte i kraft i lørdags, ændrer ikke på normale gudstjenester og andre religiøse ceremonier. Men de nye regler får betydning for trossamfund, når de udlåner lokaler til for eksempel spejdere

Nu må kun 50 forsamles, og det gælder også private sammenkomster. Men det får ikke stor betydning for trossamfund, forklarer Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd og følger coronalovgivningen tæt.

”Helt generelt er trossamfundene undtaget fra forsamlingsforbuddet. Og derfor får de nye regler heller ikke betydning for gudstjenester og andre religiøse arrangementer, som trossamfund afholder under normale forhold,” siger han.

Der er dog enkelte situationer, hvor ændringer, der blev præsenteret på et pressemøde i fredags, kan spille en rolle.

”Hvis en sognekirke udlåner lokaler til andre aktører, kan den nye grænse på maksimalt 50 forsamlede personer få betydning. Det afhænger af, hvem der er den juridisk ansvarlige ved arrangementet,” siger Søren Abildgaard og fortsætter:

”Det kunne være en gruppe spejdere, der låner et lokale. Eller hvis for eksempel kirken lader begravelsesgæster spise i sognegården, gælder samme regler som på en restaurant. Så må der kun være 50 personer.”

”Sidder man i et menighedsråd, skal man altså holde øje med de arrangementer, hvor andre end kirken benytter kirkens faciliteter og rum.”

”I de tilfælde, hvor andre juridisk ansvarlige bruger kirken, må der kun samles 50. Der er dog den undtagelse, at arrangementer, hvor man sidder og ser i samme retning som koncerter eller foredrag, har lov at have mere end 50 deltagere,” siger Søren Abildgaard.

Udendørs begravelser er uændret. De er hos trossamfund underlagt en særlig forsamlingsgrænse på maksimalt 200 personer.

Forsamlingsforbuddet gælder som sagt ikke for gudstjenester. Men der er stadig areal- og afstandskrav, som man kan læse mere om på folkekirken.dk.