Prøv avisen

Depression er næsten lige så farligt som rygning

Undersøgelse om forholdet mellem depression og dødelighed viser, at interaktionen mellem kropsligt og psykisk er langt mere omfattende end først antaget, siger formand for PsykiatriFonden, Jes Gerlach. Foto: stock.xchng

Resultater fra undersøgelse om sammenhængen mellem depression og dødelighed viser, at depression markant øger risikoen for at dø. Der er en klar sammenhæng mellem depression og visse sygdomme, siger dansk ekspert

Personer med depression har dobbelt så stor risiko for at dø som raske personer.

Det viser en ny undersøgelse om sammenhængen mellem depression og dødelighed, der er lavet af en gruppe britiske og norske forskere.

Konklusionen på undersøgelsen er, at personer med en depression har godt 50 procent øget risiko for at dø over en periode på fem år sammenlignet med raske personer. For rygere er risikoen knap 60 procent. Undersøgelsen viser også, at selvmord kun udgør en lille del af dødsfaldene.

Sammenhæng mellem depression og dødsfald overrasker

Den høje dødelighed forbundet med depression kommer bag på forsker ved Det Psykologiske Fakultet på Bergen Universitet Arnstein Mykletun, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

"Depressioner er mere dødelige, end vi før har troet," siger han til den norske avis Vårt Land.

Resultatet overrasker dog ikke formanden for PsykiatriFonden i Danmark, overlæge, dr.med Jes Gerlach. Han peger på, at der er en klar gensidig sammenhæng mellem depression og eksempelvis hjertesygdomme.

"Personer med hjertesygdomme udvikler ofte depression, så det er en ond cirkel, man kommer ind i," siger han og uddyber:

"Ny forskning viser, at der er nogle fælles stoffer i organismen - såkaldte cykotiner - som stiger, når man har en depression, og som også stiger, når man for eksempel har en hjertesygdom, sukkersyge, eller leddegigt."

Ny viden om depression skal bruges til bedre behandling

Ifølge Jes Gerlach giver den nye viden en større forståelse for, at mennesker med kropslig sygdom også ofte har en psykisk sygdom, og at interaktionen mellem kropsligt og psykisk er langt mere omfattende end man tidligere troede.

"Det giver øget indblik i mekanismer bag sygdommen. Og det giver også en vej til at finde bedre behandling," siger han.

I alt har 61.349 personer deltaget i undersøgelsen.