Prøv avisen

Undersøgelse: Frivilligt arbejde gavner helbredet

Ifølge ny forskning fra canadisk universitet kan frivilligt arbejde have en positiv effekt på din BMI og dit kolesteroltal Foto: Martin Sylvest Andersen Denmark

Frivilligt arbejde er godt for både krop og sjæl. Det viser ny undersøgelse foretaget af forskere på University of British Columbia i Canada

Kuren mod en fremtid med hjertekarsygdomme og højt kolesteroltal kan være frivilligt arbejde. Det slår en gruppe forskere fra det canadiske University of British Columbia fast i en ny undersøgelse.

I deres rapport, som for nyligt er udkommet, redegør de for en undersøgelse foretaget blandt 106 teenagere fra en skole i Vancouver. De blev delt op i to grupper: Den ene skulle udføre ugentligt frivilligt arbejde i 10 uger, mens den anden gruppe skulle afholde sig fra det.

Og det viste sig, at gruppen med frivilligt arbejde ikke kun havde psykisk gavn af forløbet - det frivillige arbejde havde også haft helbredsmæssige effekter. Blandt andet var BMI og kolesteroltallet hos gruppen, der ikke udførte frivilligt arbejde, højere end i den anden gruppe.

LÆS OGSÅ: Kirken har fået flere frivillige sociale hænder

De resultater overrasker til dels Lars Skov Hansen, som er professor ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde ved Aalborg Universitetet.

På den ene side ved vi fra internationale studier, at der kan være en sammenhæng mellem frivilligt arbejde og et godt helbred. På den anden side er det overraskende, at frivilligt arbejde på så kort tid skulle have så direkte positive effekter på helbredet, siger han og tilføjer, at han dog ikke har noget kendskab til den pågældende undersøgelse fra det canadiske universitet.

Efter undersøgelsen var gruppen, der havde udført frivilligt arbejde, også generelt i bedre tilstand mentalt. Blandt andet kunne man både måle bedre humør og højere selvtillid end hos den anden gruppe.

LÆS OGSÅ: Minister vil frede frivillige fra træk i dagpengene

Og ifølge Lars Skov Henriksen stemmer det meget godt overens med det kendskab, man i forvejen har til sagen.

Det resultat flugter meget godt med det, vi har set i andre studier. Folk oplever et større velbefindende og tilfredsstillelse. Det kan der være mange årsager til. Blandt andet at man kommer ud til andre mennesker eller indgår i meningsfuldt arbejde og socialt samvær, hvilket ofte karakteriserer frivilligt arbejde, siger han.

Sammen med kolleger fra blandt andet Syddansk Universitet, Roskilde Universitetet og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er Lars Skov Henrik selv i gang med en undersøgelse af frivilligt arbejde i den danske befolkning.

Her får han og kollegerne også mulighed for at se på sammenhængen mellem frivilligt arbejde og selvvurderet helbred. Undersøgelsens resultater bliver tidligst offentliggjort til efteråret.