Forstå Tømmerup-sagen: Læs om folkekirkens største sag om pædofile overgreb

I november 2017 blev en tidligere sognepræst i Tømmerup ved Kalundborg idømt 10 års fængsel for overgreb på børn og unge. Få et overblik over sagen mod Dan Peschack, som i august 2018 sluttede endeligt i landsretten i København

I 2017 var Tømmerup ved Kalundborg på manges læber på grund af sognets tidligere præst, som var tiltalt for seksuelle overgreb på børn og unge.
I 2017 var Tømmerup ved Kalundborg på manges læber på grund af sognets tidligere præst, som var tiltalt for seksuelle overgreb på børn og unge.

I foråret 2016 fortalte en dengang 12-årig dreng sine forældre, at han havde været udsat for seksuelle overgreb af sognets præst. Sagen voksede i omfang, og i november sidste år blev den nu tidligere præst i Tømmerup ved Kalundborg Dan Peschack idømt 10 års fængsel for seksuelle overgreb mod otte børn og unge samt for at misbruge sin psykiske overlegenhed og sit præsteembede.

Her kan du få et overblik over, hvad Kristeligt Dagblad har skrevet Tømmerupsagen, som af omfang og grovhed er blevet kaldt uden sidestykke i den danske folkekirke. Sagen, hvis dom i byretten blev anket, sluttede endeligt i landsretten i København d. 28. august 2018, hvor Dan Peschack blev idømt 10 års fængsel.

Sagen blev først omtalt tilbage i juli 2016, hvor "en kirkeligt ansat" var blevet varetægtsfængslet på grund af mistanke om flere seksuelle overgreb mod en 12-årig dreng. Hverken navn, titel eller sogn blev dengang nævnt, og provst i Kalundborg Jørn Noe fortalte, at anmeldelsen kom ”som et lyn fra en klar himmel.

Samme uge kom det frem, at flere børn var involveret i sagen, og i september løftede politiet sløret for deres mistanke om seksuel omgang med en pige, der var 13 år, mens det stod på. Den sigtede, Dan Peschack, havde nogle måneder forinden valgt at sige sit embede op, og han erkendte overgreb og samleje med pigen.

Biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller udtrykte dengang sin dybe beklagelse og ønskede størst mulig åbenhed i sagen.

”Det handler ikke kun om antallet af krænkede, men også om alle de unge mennesker, som den tidligere præst har haft stor betydning for. Han har været engageret i og dygtig til det kirkelige arbejde blandt unge mennesker, og der er mange, der har set ham som et forbillede. Det er vigtigt, vi kan tale med dem om, at det arbejde, de har deltaget i, stadig kan have været værdifuldt,” sagde han til Kristeligt Dagblad.

I september 2016 valgte politiet også at ophæve navneforbuddet i sagen på grund af mistanke om flere overgreb. I december var der sigtelser for overgreb mod yderligere tre børn, og i sommeren 2017 var 12 unge involveret i sagen.

En aktindsigt i anklageskriftet viste, at der var tale om 30 kriminelle forhold om blufærdighedskrænkelser af børn, orale og anale seksuelle krænkelser, samleje og mange børnepornografiske billeder. Teolog med speciale i kirkeret Kristine Garde sagde i en artikel til Kristeligt Dagblad, at hun ikke kunne huske tidligere anklager om seksuelt misbrug inden for folkekirken i denne størrelsesorden.

I oktober 2017 begyndte sagen, som specialanklageren Anja Lund Liin til Kristeligt Dagblad forinden kaldte ”ualmindelig grov” på grund af antallet af angivelige ofre, den tidsmæssige udstrækning af forløbet og den tiltaltes embede.

”Det er af afgørende betydning, at den tiltalte var præst. Som præst har man en helt særlig stilling i samfundet og kan skabe nogle særlige tillidsforhold, som jeg i dette tilfælde vil vurdere som en skærpende omstændighed,” sagde hun.

Allerede under første dag i retten erkendte Dan Peschack flere seksuelle krænkelser og overgreb på børn og unge. Men han kunne ikke forklare hvorfor og ville ikke dømmes for at have misbrugt sit præsteembede.

I retten kom det også frem, at Dan Peschack var en velanset præst og kendt for sit arbejde med unge mennesker. De unge så ham som en ven, de kunne drøfte kærestesorger med, se film med og tage til fodboldkampe med. Han havde ofte besøg og vurderede selv, at 50-60 unge har været alene hos ham i præstegården.

Udover vidneudsagn byggede retssagen på en stor bunke billedmateriale fra den tidligere præsts computer, kamera, eksterne harddisk og usb-stik, som indikerede seksuelle handlinger med flere børn og unge over en tiårig periode.

Ved de følgende retsmøder kom det frem, at den tidligere præst havde opsøgt sine konfirmander og andre unge drenge på nettet via falske profiler. Her udgav han sig for at være kvinde for blandt andet at lokke de unge til at sende ham videoer af seksuel karakter.

”Jeg har det elendigt med at have fremstillet de profiler. Jeg er bare nødt til at sige, at som præst kan du ikke have sådan et liv ved siden af. Nogle gange har jeg haft behov for at være en anden end den præsterolle, som jeg er i 24/7. Et præstejob er ikke et, man går hjem fra om aftenen. Nogle gange har jeg brug for at trække mig og gå et sted hen, hvor jeg kan være en anden og tale om andre ting,” lød det fra Dan Peschack i retten dengang.

Samme dag erkendte han at have fundet det seksuelt spændende at indgå i chatsamtalerne med de unge, men at han ikke var tiltrukket af børn på nogen måde. Det var først, når drengene når omkring de 15 år, at han begyndte at ”lægge mærke til dem”.

Mens de unge ofre vidnede for lukkede døre, var forklaringer fra forældre til to af de berørte børn åbne for offentligheden. Et forældrepar fortalte, at sønnen var begyndt at besøge præsten, fordi han fagligt og socialt havde det svært i skolen, og at sønnen fik lov til at tage alene med præsten på ture samt at sove i præstegården.

Faren til den misbrugte pige i sagen fortalte, at han havde stor tillid til præsten og ikke så grund til at bekymre sig over, at pigen ofte besøgte og overnattede hos præsten.

”Et eller andet sted var vi jo trygge ved det, for han er også kommet hjemme hos os, når børnene skulle døbes,” sagde han i retten.

Da retssagen begyndte, besøgte Kristeligt Dagblad Tømmerup, for at høre deres reaktion på de mange oplysninger, der kom frem. Mens mange ældre stadig var i chok, talte unge forældre om straf og mistro til mandlige præster. Læs reportagen her.

Da alle vidner var hørt, vurderede anklager Anja Lund Liin, at Dan Peschack uden tvivl havde begået seksuelle overgreb på børn og unge samt havde udnyttet sin psykiske overlegenhed og misbrugt sit præsteembede.

”Hvis det var tømmersvenden eller bankdirektøren, deres barn ville komme hos, havde de nok undret sig. Men deres barn gik til præsten. Præsten, i hvis arbejde det ligger, at man kan komme, når livet gør ondt, og når man er sårbar,” sagde hun med henvisning til, at flere børn i sagen havde sociale problemer, før de begyndte at komme hos præsten.

Forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen mente, at det var uklart, hvornår en præst er på arbejde og holder fri, og understregede, at man skal passe på med at dømme på usikre beviser.

I november blev den tidligere præst kendt skyldig i langt størstedelen af anklagerne om seksuelle krænkelser af børn og unge. Ved de forhold, der ikke var billed- og videomateriale på, valgte flertallet af dommerne og nævningene at stole på ofrene.

Den tidligere præst blev til gengæld frifundet for seksuelle overgreb på en ung mand, da der ifølge den unges vidneforklaring var tale om en fælles aftale. Derudover blev han frikendt i tiltalen om besiddelse af børnepornografiske billeder af i alt fem uidentificerede personer, da man ikke kunne bevise, at de krænkede var under 18 år.

Anklageren ønskede strafferammen brudt med en dom på 12-14 års fængsel, mens forsvareren ønskede en kortere fængselsstraf, og at Dan Peschack skulle kunne arbejde som præst igen.

Dan Peschack endte med at få 10 års fængsel og blive frakendt retten til at have besøg af eller kontakte børn og unge under 18 år samt retten til at virke som præst indtil videre. Derudover skulle han betale erstatningsbeløb på mellem 10.000 kroner og 100.000 kroner til hvert af de otte krænkede børn samt sagsomkostninger. Han ankede dommen med det samme.

Den 13. august 2018 begyndte ankesagen i Østre Landsret i København. Dette skyldes ønske om kortere straf og frifindelse i flere forhold.

Under sin afhøring i ankesagen slog Dan Peschack fast, at han ikke var pædofil, og han stadig vil frifindes for de forhold, han ikke har kendt sig skyldig i. Anklager Helene Brædder mente, at dommen fra byretten skulle fastholdes og lagde vægt på den tidligere præsts manglende troværdighed.

”Det står klart, at han ikke erkender mere, end hvad der direkte fremgår af film og videoer,” sagde hun under sine afsluttende bemærkninger i ankesagen.

I landsretten valgte dommere og nævninge at stadfæste dommen fra byretten, dog med få mindre frifindelser til Dan Peschack. Landsretten holdt også fast i dommen på 10 års fængsel. Præsteembedet blev af en strafferetsekspert vurderet afgørende for den lange dom.

Undervejs i forløbet har Kristeligt Dagblad skrevet en leder om sagen, som kan læses her. Der er også skrevet artikler om sagens konsekvenser for landets andre stifter. En rundringning til en række provster viser, at sagen er blevet drøftet flere steder, og at retningslinjerne for konfirmandlejre og indhentning af børneattester er blevet skærpet for at undgå lignende sager og mistanke mod mandlige præster.

Derudover har iagttagere vurderet, at sagen ville hænge fast ved folkekirken.

”Selvom det er en usædvanlig – for ikke at sige eneståede – sag, er den stadig yderst uheldig for folkekirken. For nu kan man ikke længere sige ’det sker ikke hos os’, når man for eksempel hører om overgreb på børn i den katolske kirke. Og det er for pikant en sag til, at den kan dysses ned. Den kræver opmærksomhed fra provster og biskopper, hvis der ikke skal opstå rygter på et ubegrundet grundlag," sagde professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet Svend Andersen til avisen.