Internettet omfavner døden

Når noget så alvorligt, intimt og eksistentielt som døden kan behandles online, vidner det om, at internettet er blevet en helt integreret del af vores tilværelse, skriver ph.d. og kommunikationschef Peter Fischer-Nielsen i sin blog

"Er der ikke en risiko for, at vi tager alvoren ud af døden, hvis vi blot tackler den i e-mails, Facebook-opdateringer og online-begravelsesshopping? Jo, men der er intet, der tyder på, at folk grundlæggende har lyst til at erstatte fysiske fællesskaber, menneskeligt nærvær og sansbare ritualer med en rendyrket internetkommunikation," skriver ph.d. og kommunikationschef Peter Fischer-Nielsen.
"Er der ikke en risiko for, at vi tager alvoren ud af døden, hvis vi blot tackler den i e-mails, Facebook-opdateringer og online-begravelsesshopping? Jo, men der er intet, der tyder på, at folk grundlæggende har lyst til at erstatte fysiske fællesskaber, menneskeligt nærvær og sansbare ritualer med en rendyrket internetkommunikation," skriver ph.d. og kommunikationschef Peter Fischer-Nielsen.

I sidste uge kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at bedemandskæden Begravelse Danmark er begyndt at tilbyde danskerne mulighed for selv at arrangere deres egen eller en pårørendes begravelse via internettet. Det er blot seneste eksempel på, at døden har gjort sit indtog på internettet, og at flere og flere finder det naturligt at bruge internettet til at beskæftige sig med livets afslutning.

Sidste år bragte Jyske Vestkysten nyheden om, at Skærbæk Kirke i Sønderjylland var ved at indføre live-streaming af begravelser, så pårørende, der ikke havde mulighed for at møde op, alligevel kunne følge med via en internetopkobling og et password. Biskop Elisabeth Dons Christensen hilste udviklingen velkommen og kaldte initiativet en venlig imødekommelse over for de pårørende.


Præster bruger nettet til begravelsessamtaler
Min egen forskning peger på en lignende udvikling mod mere internet-fokus på døden. I 2009 gennemførte jeg en undersøgelse blandt de danske præster, der viste, at 53 procent af præsterne inden for en tre måneders periode havde været i kontakt med pårørende ved begravelser vi internettet. To år senere, da Kristeligt Dagblad gentog nogle af mine spørgsmål, var andelen steget til 64 procent.

Den virtuelle kirkegård Mindet.dk taler også sit eget tydelige sprog. På en helt almindelig januarmandag bliver der tændt mere end 70 lys for afdøde personer, hvis minder holdes i live online af pårørende.

Internettet er blevet legitimt
Tendensen skyldes først og fremmest, at internettet er blevet et mere almindeligt og udbredt medie inden for de seneste år. Det betyder for det første, at vi ved alle livets store og små gøremål og anledninger finder det naturligt at betjene os af internettets kommunikationsmuligheder. Det er ikke længere nødvendigvis et tegn på overfladiskhed at udtrykke medfølelse ved et dødsfald via en e-mail.

For det andet betyder det også, at internettet ikke i så høj grad som tidligere blot er et medie for de unge og fremadstormende. Også ældre kommer i stigende grad på internettet, og i takt med den udvikling vil der naturligvis også blive basis for flere online-konversationer om temaer, der optager ældre, og døden vil oplagt være et af dem.

En udfordring for kirkerne
Nogle vil opfatte tendensen som forkert eller farlig: Er der ikke en risiko for, at vi tager alvoren ud af døden, hvis vi blot tackler den i e-mails, Facebook-opdateringer og online-begravelsesshopping? Jo, men der er intet, der tyder på, at folk grundlæggende har lyst til at erstatte fysiske fællesskaber, menneskeligt nærvær og sansbare ritualer med en rendyrket internetkommunikation.

Kommunikationen online kan erstatte nogle af de traditionelle måder at tackle et dødsfald på, særligt i forhold til de praktiske, håndgribelige ting der skal klares. Derudover kan den supplere vores øvrige sorgarbejde for eksempel via sorggrupper på nettet, lystænding og kontakt til familie og venner. Men internettet kommer næppe i en overskuelig fremtid til at præsentere et attraktivt alternativ til en klassisk begravelsesceremoni.

I takt med at døden bliver et almindeligt tema på internettet, bliver det imidlertid en udfordring for kirkerne også at tilbyde information, rådgivning og sjælesorg via hjemmesider, samtalefora, chat og e-mail. Det er oplagt for folkekirken at oprette temahjemmesider om emnet, samtidig med at den enkelte præst må overveje, hvordan han eller hun vil forholde sig til internettets kommunikationsmuligheder i forbindelse med sorg, sygdom og død og finde ud af, i hvilke tilfælde en e-mail er passende, og hvornår den direkte personlige kontakt fortsat er at foretrække.

Peter Fischer-Nielsen er religionssociolog, ph.d. i teologi fra Aarhus Universitet med en afhandling om den folkekirkelige kommunikation på internettet og kommunikationschef i it-virksomheden KirkeWeb