Kan religion opstå på internettet?

Nettet er blevet platform for helt nye religioner, men også gamle religioner påvirkes mere end de måske selv tror, skriver religionsforsker Peter Fischer-Nielsen

Religion, der opstår i interaktionen online, har stadig tilhængere, som også finder det meningsfuldt at mødes offline. Og gamle religioner er ikke helt så upåvirkede af mediet, som de måske selv tror, skriver religionsforsker Peter Fischer-Nielsen.
Religion, der opstår i interaktionen online, har stadig tilhængere, som også finder det meningsfuldt at mødes offline. Og gamle religioner er ikke helt så upåvirkede af mediet, som de måske selv tror, skriver religionsforsker Peter Fischer-Nielsen.

Den canadiske forsker Christopher Helland introducerede for nogle år siden en skelnen mellem religion online og online religion.

Den første kategori rummer de religioner, der altid har eksisteret, og som nu rykker på internettet, ligesom de tidligere har benyttet sig af andre medier. Altså: Stort set den samme religion, bare med et nyt medium.

Den anden kategori, online religion, betegner derimod den religiøsitet, der opstår på internettet som følge af brugernes interaktion, og som ikke har en eksistens uden for internettet.

LÆS PETER FISCHER-NIELSENS BLOG

Spørgsmålet er, om den skelnen giver meget mening i dag, hvor man i stigende grad erkender, at meget lidt kun sker i cyberspace, men at stort set alt, hvad vi foretager os online har et eller andet med vores øvrige liv at gøre, og at fællesskaber på internettet også som regel vil være et supplement til eller en udvidelse af fællesskaber offline.

Star Wars og folkekirkepræster
Alligevel er der forskel på den religiøsitet, som vi møder på internettet, og noget er mere indfødt end andet.

To artikler for nyligt på videnskab.dk giver et godt billede af det. I den ene beskrives, hvordan en egentlig Star Wars-religiøsitet udvikles på nettet med folk, der tror på Kraften og ønsker at dyrke den i fællesskab med andre. Den anden artikler handler om præster der går på internettet for at fremme kirkens liv og fællesskab.

Star Wars-religiøsiteten minder mest om det, man kan kalde online religion, idet den primært er opstået på internettet. Men udviklingen går alligevel i den retning, at tilhængerne ønsker at mødes offline for at hygge og meditere.

På den anden side ligner folkekirkepræsternes tilgang til internettet mest religion online. Selvom folkekirken er opstået længe før internettet, er det dog ikke muligt at flytte den online, uden at det også forandrer den. Den præges med andre ord også af den interaktion, der finder sted online.

Skellet er mindre skarpt
Online/offline-skellet er dermed ikke så skarpt, som det tidligere er blevet foreslået. Religion, der opstår i interaktionen online, har stadig tilhængere, der er lavet af kød og blod, og som også finder det meningsfuldt at mødes offline. Og gamle religioner, der etablerer sig på internettet, er ikke helt så upåvirkede af mediet, som de måske selv tror. Internettet er ikke bare en ny megafon for religionerne; kirkerne eller andre religiøse institutioner formes og forandres også af internettet.

Læs mere:
Markus Davidsen arbejder på et ph.d.-projekt om fiktionsbaseret religion, bl.a. Jediisme. Besøg hans hjemmeside her.