Prøv avisen

Fra Stauning til Thorning: 10 historiske citater fra arbejdernes internationale kampdag

Arbejdernes internationale kampdag fejres hvert år med taler, der skal opmuntre arbejderklassen i sin kamp for politiske og faglige rettigheder. Her bringer vi 10 citater, der er blevet sagt 1. maj, fra socialdemokratiske formænd gennem historien

Thorvald Stauning, partiformand for Socialdemokratiet (1910-1939), om otte timers arbejdsdag, 1. maj 1926

"Men ogsaa den nulevende Slægtog navnlig Ungdommenfaar Tid til Sysler, som før var forbeholdt dem, der ikke hørte til Arbejdernes Kreds. Se Livet i Kolonihaverne ved København og øvrige Byerog Parcelbyggernes Smaahaver; dets Udfoldelse, saaledes som vi nu ser det, var kun muligt med den Arbejdsdag, vi nu kender. Dette Friluftsliv befordrer paa én Gang: Børneopdragelse, Kultur, Naturglæde og Sundhed."

Hans Hedtoft, partiformand for Socialdemokratiet (1945-1955), 1. maj 1948

"Europa er i Dag materielt og aandeligt ødelagt efter Nazismens Terrorvælde. Men Folkemassernes ønske om Frihed for Frygt og den aandelige Højnelse skabes aldrig, før de materielle Tilstande er bedret, før Sulten er stillet, før Friheden for Nød er vundet."

H.C. Hansen, partiformand for Socialdemokratiet (1955-1960), 1. maj 1953

"Den store kolos på lerfødder kaldte man vort parti. Kun een vej havde vi at vandre, nemlig tilbagegangens! Ude i befolkningen rådede der stor mistillid til os, sagde man,ja man talte endog med en vis skadefro medfølelse om en dybtgående tillidskrise. Alle vore modstandere slikkede sig om munden efter de godbidder, de nu hver for sig skulle hente fra os ved valget. Det blev en bitter opvågnen for dem alle."

Jens Otto Krag, partiformand for Socialdemokratiet (1962-1972), 1. maj 1963

"Vort sammenhold er ledet af hensyn til og ansvar over for hele samfundets tarv. Og det fællesskab, vi hylder, er ikke nationalt begrænset. For arbejderbevægelsen er 1. maj også en anledning til at understrege, at der består et fællesskab, der rækker ud over grænserne, ud over Norden og Europa, som omfatter vor deltagelse i De forenede Nationer, og som bekræfter vor vilje til fred og internationalt samarbejde. Disse idealer er ledende for socialdemokratisk politik."

Anker Jørgensen, partiformand for Socialdemokratiet (1972-1987), 1. maj 1973

"Vi lever i et samfund i rivende udvikling. Meget omformes i disse år. Det kan give anledning til usikkerhed og utilfredshed. Utilfredsheden er kun frugtbar, hvis den kanaliseres ind i positive inspirerende baner. Men når den søger udtryk, som fænomenet Glistrup, er der grund til at advare. Glistrup står for den tanke, at det er udmærket, hvis fabrikanterne og godsejerne kan øge deres indkomster. Så skal alle vi andre nok få det godt."

Svend Auken, partiformand for Socialdemokratiet (1987-1992), 1. maj 1991

"Der bliver færre og færre job, større og større utryghed, lavere indtægter og stigende udgifter for stat og kommuner. Mange steder er bunden gået ud af de kommunale kasser, og kommunalbestyrelserne tvinges på grund af VK-politikken til at gennemføre voldsomme nedskæringer over for de mest udsatte grupper."

Poul Nyrup Rasmussen, partiformand for Socialdemokratiet (1992-2002), 1. maj 1999

"Den fantastiske samling omkring hjælpen til de hundredetusindvis af flygtninge i nød på Balkan, den følelse af fællesskab og ønske om at hjælpe, som vi mærker hver dag i den danske befolkning er så stærk, så stærk. Det er en påmindelse til os alle om, at vi godt kan, når vi vil. At vi dermed også kan komme videre i vores eget samfund for at sikre, at dem der står udenfor kan komme med."

Mogens Lykketoft, partiformand for Socialdemokratiet (2002-2005), 1. maj 2004

"Men vi må vælge mellem at investere i fremtiden og solde i øjeblikket. Brixtofte sendte alle pensionisterne i Farum på rejse til sydens sol for lånte penge. Kort tid efter kom regningen. Det vi ser nu er Farum-modellen i national anvendelse. Anders Fogh sender hele Danmark på charterferie! Men der kommer også her en regning. Danmark fortjener bedre."

Helle Thorning Schmidt, partiformand for Socialdemokratiet (2005-2015), 1. maj 2014

"Jeg ved godt, at der til tider står en meget høj sø om Socialdemokraterne. Jeg ved godt, at alle ikke har været enige i alle beslutninger. Og jeg ved godt, at det ikke er alle, som har lyst til at få en selfie med kaptajnen. Men det er ikke nu, vi skal blive søsyge."

Mette Frederiksen, partiformand for Socialdemokratiet (2015-nu), 1. maj 2017

"Jeg kan ikke finde et eneste land, jeg hellere ville bo og se mine børn vokse op i end vores. Ingen anden samfundsmodel skaber mere reel frihed og muligheder for så mange. Lav kriminalitet. Tillid mellem mennesker. Gode boliger. Ordentlig løn. Fri og lige adgang til sundhed og uddannelse."

Kilde: Arbejdermuseet

Du kan læse disseog flere andrehistoriske 1. maj-taler i deres fulde længde ved at trykke her.

Foto: Sven Gjørling/Ritzau Scanpix
Foto: Tage Nielsen
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Foto: Carl Redhead/Ritzau Scanpix
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Foto: Mads Claus Rasmussen
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix