Fremtiden

Indholdsfortegnelse

2-F81-M6-18Brigitte Helm in 'Metropolis'Filme / Einzeltitel:'Metropolis'(Deutschland 1926, Regie: Fritz Lang,Buch: Thea Harbou).- Szene mit Brigitte Helm. -E:Brigitte Helm in 'Metropolis'Film / Title:'Metropolis'(Germany 1926, Director: Fritz Lang,Book: Thea Harbou).- Scene with Brigitte Helm.-

Verden er i opbrud, grænserne falder, og de store, globale problemer berører efterhånden de fleste. Men hvor bevæger verden sig hen i de kommende år?

Kristeligt Dagblads journalister og korrespondenter rundt om i verden opsøger en række fremtrædende internationale meningsdannere og samfundsdebattører for at få deres bud på udviklingen inden for deres respektive ekspertiseområder.

  • Hvad bliver fremtidens udfordringer?
  • Har kristendommen en fremtid i Vesten?
  • Hvordan bliver fremtidens etik?

1. Eksistens

1. 1. Verdensopfattelse

-- Det kan ske om en uge. Der kan også gå år. Men vi er tættere på end nogensinde før, siger lektor i ...

Opfattelsen af universet krakelerer

Store videnskabelige opdagelser har flere gange ændret vores opfattelse af verden. Og nu er...

1. 2. Materialisme

1. 3. Globalisering

-- I Vesten undervurderer vi hele tiden, hvor meget kolonitiden betød. Vi ser verden i et ...

Vestens enevælde er ovre

De vestlige lande skal lære at leve med, at de ikke længere har patent på at definere, hvad der er...

1. 4. Menneskerettigheder

1. 5. Klima

Fremskridtet er vores redning

GLOBAL OPVARMNING: I stedet for at frygte for fremtiden og søge tilflugt i en romantiseret fortid...

1. 6. Aids

1. 7. Politik

Jørn Henrik Petersen teolog og

Historien er da ikke slut

Professor Jørn Henrik Petersen er overbevist om, at vi igen kommer til at diskutere store,...

1. 8. Velfærd

Forvent lidt mindre

PESSIMIST: Samfundsdebattr lektor Henrik Jensen mener, at fremtidens velfrd afhnger af, om vi kan...

1. 9. Kunst

-- Jeg tror, at vi i det hele taget kommer til at se mere kunst med et socialt ansigt, siger ...

Fremtidens kunst bliver mere kvindelig

Kvinders indtog i kunsten gør den mere tværfagligt og socialpolitisk, vurderer dr.phil. Maria...

1. 10. Medier

Mediefremtiden tilhører både Google og gravegruppen

De klassiske omnibus-dagblade henvendt til alle hører fortiden til, konstaterer Anker Brink Lund,...

2. Tro

2. 1. Kristendom

Naturen og følsomheden vil komme til at spille en større rolle i fremtidens kristendom. Ikke mindst fordi ...

Kristendom får mere X-factor

Teologiprofessor Niels Henrik Gregersen forudser, at en ny og mere følsom kristendom vinder fodfæste og hjælper folkekirken med at klare konkurrencen i en tid med individualisme og kritik af autoriteter

2. 2. Folkekirken

Julen synges og spilles ind med koncerter over hele landet. Her ses Silkeborg Mandskor ved en koncert i ...

Folkekirken skal oppe sig

Folkekirken skal stå på både det traditionelle og det eksperimenterende ben for at klare sig fremover, mener leder af Grundtvig Akademiet, Henrik Wigh-Poulsen

2. 3. Religiøse autoriteter

Zapper-religiøsitet

Religiøse autoriteter vil få det svært i fremtiden, spår politikeren Kamal Qureshi

De ortodokse bliver moderne

Det ortodokse inden for både jødedom og islam bevæger sig ind på mere moderne territotium, mener...

2. 4. Religionsfrihed

Religionsfrihed er meget overset

På trods af, at religioner oplever en renæssance over hele verden, er religionsfriheden den mest...

2. 5. Sameksistens

På vej mod fredelig sameksistens

Vi bevæger os sikkert, men stille mod forståelse og sameksistens mellem religionerne og om 25 år...

Troen bliver ydmyg

Et større Europa vil få danskerne til at forholde sig mere ydmygt til deres egen tro og afføde...

2. 6. Sekularisering

Sekulariseringen former fremtiden3. Etik

3. 1. Ny global etik

Kirsten Hastrup professor ved Københavns Universitet fotograferet i Botanisk

På vej mod den anden oplysningstid

Forandringer i klimaet vil i dette tiår styre os mod et grundlæggende opgør med måden, vi lever på...

3. 2. Ansvarlighed

Lise Kingo er kvinden bag den socialt ansvarlige forretningsstrategi, der har gjort Novo Nordisk til en ...

Fremtiden tilhører den socialt ansvarlige virksomhed

Virksomheder, der ser stort på etikken, vil få vanskeligt ved at tiltrække samarbejdspartnere,...

4. Læs mere