Prøv avisen

Sådan får du et bedre liv – 10 gode råd fra gammel romersk kejser

Marcus Aurelius (121-180) blev født i Rom i år 121. Som dreng mistede han sin far, men blev adopteret først af kejser Hadrian og senere af dennes efterfølger, Pius. Begge kejsere sørgede for, at han fik en omfattende uddannelse, og allerede som teenager udviklede han en særlig lidenskab for retorik og filosofi. I 161 blev han kejser af det romerske imperium og regerede i 19 år. Foto: Iris/ Ritzau Scanpix

I sit værk ”Selvbetragtninger” har den romerske kejser Marcus Aurelius blandt andet udarbejdet 10 grundsætninger som definition på sin livsfilosofi. Den tyske historiker Alexander Demandts har sammenfattet indholdet af sætningerne i følgende punkter

1. Tag dig af de ting, du kan gøre noget ved. Du skal ikke ærgre dig over ting, som du ikke kan ændre eller ikke kan opnå. Forbliv rolig.

2. Lad alt, hvad der var, og alt, hvad der kommer, stå hen. Det er øjeblikket her og nu, der tæller.

3. Det er ikke de ting, der sker, men derimod den måde, du tager tingene på, der bestemmer dit liv.

4. Adlyd din indre stemme, og lad dig ikke forføre af ydre goder.

5. Gransk alting, og bestem selv. Læg ingen vægt på ros eller dadel, og bekymr dig ikke om, hvad efterverdenen mener. Men lad dig belære, når fornuften byder det.

6. Handl altid til menneskehedens vel for på den måde selv at blive et bedre menneske. Med godhed betvinger du selv den uforskammede.

7. Lad være med at ærgre dig over dårlige tilstande, og gør i stedet for noget for at ændre dem. Påkald dig ikke dine medmenneskers vrede, tål dem eller vis dem, at de tager fejl. Husk, at også du har fejl.

8. Bevar en følelse af taknemmelighed i dig for det, som Gud eller naturen har givet dig, især for fornuften og tankefriheden.

9. Husk, at alting ændrer sig. Tingene opløses, men materien vil fortsat bestå på samme måde som den formende kraft, der hele tiden skaber nyt af materien.

10. Se døden som del af verdensordenen, uanset hvornår den indtræder. Frygt den ikke, og bliv ved med at være livlig.