Prøv avisen

Læs, hvad Kristeligt Dagblad skrev om Genforeningen for 100 år siden

Avisens forside den 13. juni 1945 - 25 år efter Genforeningen.

I disse måneder sætter Kristeligt Dagblad fokus på jubilæumsåret for Genforeningen. Selve Genforeningen har avisen dækket i 100 år. Gå på opdagelse i arkivet og læs, hvad avisen skrev om folkeafstemningen og genforeningsdagen i 1920

1920: Folkeafstemningen i Nordslesvig

Den 11. februar 1920 bragte Kristeligt Dagblad resultatet af folkeafstemningen i Nordslesvig på forsiden af avisen under overskriften "Da de kom hjem".

"En stor dag i regnvejrets tegn," skrev korrespondenten. En voldsom storm afskar på afstemningsdagen Sønderjylland fra omverdenen. Flere telefon- og telegraflinjer var ødelagte. Men storm og regn holdt ikke danskerne fra at gå i stemmeboksen. Korrespondenten berettede om overordentlig stor valgdetagelse og højt humør i hele Sønderjylland. I Tønder blev Dannebrog hejst for første gang siden 1864, mens Sønderborg og Haderslev, ifølge journalisten, svømmede i rødt og hvidt:

"Man kan ikke se 100 Skridt fremfor sig for Regntaage. Dette har dog ikke formaaet at tage Humøret fra Sønderjyderne, som véd, at i Aften er hele 1. Zone dansk. Overalt vajer Flag ved Flag."

Gårde og huse var pyntede. Alt arbejde hvilede, og der var feststemning i hele Sønderjylland. Selv ved middagstid, hvor regnen styrtede ned, og stormen var så stærk, at flagstængerne knak.

Ud over regn og blæst bød valgaftenen ikke på de store uroligheder. Engelske tropper drog stadig gennem gaderne for at forhindre sammenstød. Det sidste afsnit indledes dog med overskriften:

"Der kastes Sten efter de Danske"

Men det var ikke tyskerne, der kastede sten efter danskerne. På grund af en fejl fra trykkeriets side fik befolkningen på Rømø kun stemmesedler for Tyskland. Derfor blev engelske soldater i automobil sendt til Højer, for at kaste med sten efter de danske stemmeberettigede, afslutter korrespondenten sin reportage.

Læs hele i artiklen fra den 11. februar 1920 i avisarkivet.

1920: Genforeningsdagen

Genforeningsdagen i 1920 er heller ikke gået ubemærket hen i Kristeligt Dagblad. Den 12. juli 1920 prydede et stort billede af Kong Christian X, der rider forbi de tyske grænsepæle, avisens forside.

"Efter at Kongen, der var iført feltgraa Generalsuniform, havde hilst paa Ministeriets Medlemmer, gik han i Land, medens Baadsmandspiberne skingrede, og Frederik VlH’s Honnørmarch spilledes. "

Journalisten fortalte med malende beskrivelser, hvordan kongen og en tusindtallig menneskestrøm med tog gled gennem en skov af bølgende, rødhvide flag over de sommergrønne danske kornvange fra det gamle Danmark til det nyvundne Danmark.

"Med Blomster i Haar vendte det genfundne Barn tilbage til Moderen. En saadan Folkejubel som den, der ombølgede Kongetoget til Sønderjylland, har Danmark næppe nogen Sinde før set Mage til. Men sligt skal opleves — det kan ikke beskrives."

På den anden side af grænsen havde en uoverskuelig stor og festklædt menneskemængde taget opstilling i forventningsfuld stilhed. Kvinderne var klædt i rød-hvide dragter bag spejdere, der stod hånd i hånd.

Da kongen endelig red over grænsen, fulgt af kronprinsen og nogle officerer til hest og dronningen med det øvrige følge i vogne, ville begejstringen ingen ende tage:

"Der brusede op mod ham fra Mængden en Jubel, der skred frem som en Flodbølge ad hans Vej. Hatte og Lommetørklæder bølgede over Mængden, og Kongen nikkede og hilste, mens Bevægelsen synligt var ved at overvælde ham," skrev journalisten.

Læs hele reportagen fra Genforeningsdagen i avisarkivet. Genforeningsdagen var den 10. juli, men reportagen findes i avisen fra den 12. juli 1920.

1970: 50 år efter Genforeningen

I anledningen af 50-året for den store genforeningsfest på Dybbøl modtog Kristeligt Dagblads abonnenter i 1970 et 30-siders langt tillæg om Genforeningen og udviklingen i Nordslesvig fra 1920-1970.

Læs her hele Kristeligt Dagblads tillæg om 50-året for Genforeningen fra 1970.

Der findes mange flere artikler om Genforeningen i avisarkivet. Gå selv på opdagelse og læs Kristeligt Dagblads dækning af Genforeningen gennem 100 år.

Forsiden på et 30-sider langt tillæg i anledning af 50-året for Genforeningen.
Der er fest i gaden med danske, franske og engelske flag i Hadersslev i forbindelse med folkeafstemningen. Foto: Thorvald Larsen/Ritzau Scanpix
Begejstringen var stor, da Kong Christian X krydsede grænsen til Tyskland til hest på genforeningsdagen d. 10. juli 1920. Foto: Ritzau Scanpix
Kristeligt Dagblads forside den 11. februar 1920.
Kristeligt Dagblads forside den 12. juli 1920