Bibelen mister betydning i USA

En ny undersøgelse fra det amerikanske bibelselskab viser, at amerikanernes tillid til Bibelen er faldet i forhold til foregående år, selv om den kristne hellige bog fortsat har en vigtig plads i folks liv. Danskerne finder Bibelen vigtig

Halvdelen af amerikanerne mener ifølge ny undersøgelse fra Barna Group, at Bibelen, Koranen og Mormons Bog indeholder forskellige versioner af samme sandhed. Her er det Times Square i New York.

Amerikanere læser i mindre grad i Bibelen. Halvdelen af alle amerikanere mener desuden, at Bibelen, Koranen og Mormons Bog indeholder forskellige versioner af samme sandhed. Det viser en dugfrisk undersøgelse blandt 2000 amerikanere, foretaget i marts måned af Barna Group på vegne af det amerikanske bibelselskab.

Formålet med undersøgelsen var at beskrive amerikanernes forhold til Bibelen, dens rolle i samfundet og dens tilstedeværelse i de amerikanske hjem. Læs undersøgelsen her.

Undersøgelsen viser, at 85 procent af den amerikanske befolkning har en bibel, mens tallet var 88 procent i 2011. Tilsvarende er 48 procent enige om, at Bibelen har den nødvendige viden til at leve et indholdsrigt liv, mens tallet var 53 procent i 2011.

Svarene fra undersøgelsen viser, at amerikanere i højere grad læser Bibelen og bruger den, når det kommer til store spørgsmål i livet, men at de samtidig har et stadig mindre ærefrygtigt syn på dens indhold, siger David Kinnaman, direktør for Barna Group til den amerikanske avis The Christian Post.

Amerikanernes motivation for at læse i Bibelen har ændret sig siden 2011. Mens 64 procent læste i Bibelen for at komme tættere på Gud, er tallet kun på 55 procent i 2012. Derimod angiver et voksende antal på 17 procent, at de læser i Bibelen for at få svar på problemer i hverdagen, eller fordi de har brug for personlig vejledning.

Interessen for mormonisme stiger
Undersøgelsen viste desuden, at mormonisme oplever religiøs fremgang. Mormonisme har været i mediernes søgelys den seneste tid på grund af Mitt Romney, der er mormon og republikansk præsidentkandidat.

Ifølge analysen svarede 6 procent af de adspurgte, at Mormons Bog er hellig, hvilket er 2 procent mere end i 2011. Bibelen er derimod faldet med 4 procent til 82 procent i det samme spørgsmål.

Generelt var der bred uenighed om, hvor meget religion bør fylde i politik. Et markant flertal på 79 procent mente ikke, at man burde stemme på folk af samme trosoverbevisning. Den yngre generation i alderen 18-29 år svarede, at de uden nærmere overvejelser ville kunne stemme på en ateist.

Frustrerede over sproget i Bibelen
I undersøgelsen blev der også spurgt til hvilke følelser, læserne havde efter at have læst i Bibelen. Ud af de adspurgte svarede 34 procent, at de var fredfyldte, mens 12 procent angav, at de var forvirrede. Tilsvarende kunne kun 46 procent angive de første fem bøger i Det Gamle Testamente.

En delt frustration blandt amerikanske bibellæsere var, at de ikke havde nok tid til at læse i Bibelen. Op mod 32 procent angav, at de oplevede dette som et problem. Derudover svarede 12 procent, at de var frustrerede over det svære sprog i Bibelen.

Bibelen findes i de fleste danske hjem
I Danmark læser langt de færreste i Bibelen. Ifølge en undersøgelse fra det danske bibelselskab i 2009 læste godt 80 procent af de interviewede danskere kun i Bibelen et par gange om året. Og knap halvdelen af disse angav, at de aldrig nogensinde havde læst i Bibelen.

Alligevel findes Bibelen i mange danske hjem. Det danske bibelselskab sælger hvert år omkring 55.000 bibler i den autoriserede udgave med både Det Nye og Det Gamle Testamente. Dertil kommer de op mod 14.000 eksemplarer af Bibelen på hverdagsdansk, som forlaget Scandinavia sælger årligt.

Selv om det står sløvt til med bibellæsningen, mener danskerne stadig, at den er vigtig. Hele 20 procent af de adspurgte svarede, at Bibelen har meget stor betydning. Det svarer til, at godt 1 million danskere tillægger Bibelen stor værdi.

Undersøgelsen, der var foretaget af Bibelselskabet i samarbejde med de øvrige nordiske bibelselskaber gav et positivt billede af Danmark sammenlignet med vore nordiske naboer. Mens Sverige udviser en generelt større ligegyldighed over for Bibelen, gælder det for Norge, at gruppen af kernelæsere er næsten dobbelt så stor som i Danmark og tre gange så stor som i Sverige.

Det danske bibelselskab har i 2011 lavet en uvidenskabelig undersøgelse for at finde ud af, hvor meget danskerne kender til kristendommen. Se det korte indslag her.