Ny rapport: 10 lande fra FNs menneskerettighedsråd begrænser religionsfriheden

Religionsrelaterede fængselsdomme blandt lande i FNs menneskerettighedsråd fremhæves i ny rapport om religionsfrihed

En netop offentliggjort rapport viser, at ti lande i FN's menneskerettighedsråd har haft talrige religionsrelaterede fængselsdomme i 2013, blandt andet Pakistan. Her er det pakistanske kristnei St. Anthony's Church i Lahore den 1. januar 2014.
En netop offentliggjort rapport viser, at ti lande i FN's menneskerettighedsråd har haft talrige religionsrelaterede fængselsdomme i 2013, blandt andet Pakistan. Her er det pakistanske kristnei St. Anthony's Church i Lahore den 1. januar 2014. Foto: Arif Ali/ Denmark

Frihed til at praktisere eller undlade at praktisere religion omtales ofte som en grundlæggende menneskerettighed. Alligevel kan en netop offentliggjort rapport vise, at ti lande i FNs menneskerettighedsråd har haft talrige religionsrelaterede fængselsdomme i 2013.

Marokko, Kina, Saudi-Arabien, Indien, Indonesien, Kazakhstan, Libyen, Rusland, Pakistan og Sydkorea optræder således alle i rapporten og er samtidig blandt de 47 medlemmer af menneskerettighedsrådet.

Rapporten er resultatet af en omfattende undersøgelse foretaget af Human Rights Without Frontiers International (HRWF), der er en non-profit menneskerettighedsorganisation med base i Bruxelles.

DOKUMENTATION: Rapporten fra HRWF

Rapporten, som er på 146 sider, samler informationer om de anklagedes religiøse udfoldelse eller tilbøjeligheder, datoer for anholdelse, tilbageholdelsesomstændigheder og eventuel domsafsigelse i de enkelte sager.

Rapporten inkluderer tilbageholdelser og fængselsdomme i 33 lande under fem kategorier af frihedsberøvelse: (1) frihed til at skifte religion eller tro, (2) frihed til at dele sin personlige tro eller religion, (3) tilknytningsfrihed, (4) frihed til trosudøvelse eller forsamling og (5) frihed til at nægte militærtjeneste på baggrund af personlig overbevisning.

Der skelnes mellem lande, hvor der enten er tale om religionsrelaterede fængslinger eller lande, hvor mennesker i forskellig omfang er begrænsede i deres personlige frihed på baggrund af lovgivning om religion.

I rapporten figurerer personer fra talrige religioner, og flere steder er ateister også blandt de fængslede. Herunder ses et uddrag af sager fra de ti medlemslande af FNs menneskerettighedsråd:

Kina
Kina, hvor alle religioner og religiøs udfoldelse skal godkendes af administrationen for religiøse anliggender, fremhæves i rapporten markant.

På de 50 sider, som opgørelsen over religionsrelaterede tilbageholdte i Kina fylder, finder man både kristne, buddhister, muslimer og Falun Gong-medlemmer, der i de fleste tilfælde er anholdt for ikke at have tilstrækkelig tilladelse til praktisering af deres religion, for at holde ulovlige møder eller for ulovligt at afholde religionsundervisning.

LÆS OGSÅ: Religion i Kina: Religionsfrihed under kontrol

Marokko
I Marokko blev en 34-årig kristen konvertit anholdt for at ryste muslimers tro, da han delte sin nye tro.

Manden blev idømt to et halvt års fængsel og en bøde på 5000 dirham (cirka 3000 kroner).

Saudi Arabien
52 etiopiske kristne blev i februar 2013 anholdt for at afholde et privat bedemøde. To er siden blevet løsladt, mens resten står til at blive deporteret.

Indien
I Indien blev flere protestanter anholdt for ulovlig udøvelse af religion. De tiltalte forsvarede sig med, at de havde holdt private møder.

Pakistan
79 fængslede af forskellig religiøs overbevisning fremgår på listen fra Pakistan. Hovedparten er fængslet for ulovlig eller blasfemisk virke. Flere har fået dødsdomme.

Indonesien
I Indonesien blev en præst fra pinsekirken tilbageholdt for afholdelse af en ulovlig prædiken. En ateist blev desuden idømt 30 måneders fængsel for at starte en Facebook-side, hvor han skrev Gud eksisterer ikke.

Kazakhstan
Her blev en ateist arresteret for at fremme religiøst had gennem sine udgivelser.

Libyen
Missionærer, koptere og protestanter blev anholdt for ulovlig religiøs virke. En protestant med dårligt hjerte døde i marts 2013 i fængslet - ifølge advokaten på grund af tortur.

Sydkorea
I Sydkorea blev 599 medlemmer af Jehovas Vidner anholdt for at nægte millitærtjeneste. De fleste blev idømt 18 måneders fængsel.

Rusland
I 2013 er over 50 muslimer, der følger Said Nursi, blevet tilbageholdt for ulovlige samlinger, under anklage for ekstremistisk virke.

Rapporten rummer talrige eksempler fra fængslinger i lande, som ikke er medlemmer, heriblandt Nordkorea, hvor det anslås, at der er mellem 150.000 og 200.000 såkaldt politiske fanger - herunder 6000 kristne fanger.

De opsigtsvækkende tal i rapporten bør vække bekymring, mener HRWF, der står bag undersøgelsen:

HRWF er rystede over udviklingen i FNs menneskerettighedsråd, hvor et stigende antal lande, der overtræder menneskerettigheder - og i særdeleshed religiøs frihed - accepteres som medlemmer, lyder det fra HRWF i forbindelse med udgivelsen af rapporten ifølge det religiøse nyhedssite, Religion News Service.

FNs menneskerettighedsråd overtog i 2006 området fra den daværende menneskerettighedskommission med det erklærede formål at forbedre menneskerettigheder i flere lande gennem medlemskab.

Resolutionen, der danner grundlag for rådet, fremhæver blandt andet, at medlemmer af rådet forpligter sig på at opretholde de højeste standarter i fremmelse og beskyttelse af menneskerrettigheder.

Dertil kommer, at artikel 18 og 19 i den universelle menneskerettighedserklæring, som siden 1948 også fastholdes i FN, fremhæver beskyttelsen af tankefrihed, overbevisning, religion, menings- og ytringsfrihed.

Vores største ønske for det nye år er, at disse og andre medlemmer af menneskerettighedsrådet vil agere gode eksempler for andre lande i verden ved at løslade personer, som er fængslet på baggrund af overbevisning - og ikke frihedsberøve flere religiøse eller ateister i 2014, udtaler Willy Fautre, chef for HRWF.