Nye munke og nonner er yngre og mere veluddannede

Ifølge ny undersøgelse fra Georgetown Universitet er de nye, amerikanske munke og nonner både yngre og mere veluddannede end tidligere generationer. I Danmark er nonner og munke en mangelvare

Nye amerikanske ordensfolk er i 2011 i gennemsnit 4 år yngre end det foregående år. Af de nye nonner og munke er 19 procent af asiatisk afstamning. Her er det søster Bernadette Mary (t.h.) og søster Fiat Marie (t.v.) fra Sisters of Life-ordenen på hockeybanen i Bronx, New York. Januar 2007.

Amerikanske munke og nonner går ind i ordenslivet tidligere i livet end deres forgængere. Det viser en undersøgelse blandt mænd og kvinder, der aflagde ordensløfte i 2011, foretaget af Center for anvendt forskning inden for apostolatet under Georgetown Universitet

Undersøgelsen var bestilt af den amerikanske, katolske bispekonference med henblik på at undersøge aspiranternes alder samt deres uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund.

Undersøgelsen viste, at kvinder, der aflagde løfter i 2011 i gennemsnit var 39 år og dermed fire år yngre end gennemsnittet det foregående år. For mændene lå gennemsnitsalderen på 42 år.

Vi er opmuntrede over rapportens resultater om at mænd og kvinder overvejer ordenskaldet i en tidligere alder, siger Søster Mary Joanna Ruhland, medlem af den amerikanske bispekonferences sekretariat for kald og gudviet liv til den katolske nyhedsstation Catholic News Agenda.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af de adspurgte mænd og kvinder havde overvejet deres kald som 17-årige eller yngre. De resterende havde tænkt på at blive nonne eller munk fra 19 års alderen.

De adspurgte var desuden højt uddannede. Næsten 60 procent havde mindst en bachelorgrad fra universitetet og 16 procent havde yderligere en kandidatgrad. Ud af de adspurgte var 65 procent desuden hvide, mens 19 procent identificerede sig selv som asiatiske og 9 procent var latinamerikanske.

Danske munke og nonner er en mangelvare
Mens statistikkerne for de nye amerikanske ordensfolk ser lovende ud, er tallene anderledes i Danmark. Ifølge det danske bispedømmes statistik er antallet af nonner i Danmark faldet fra 237 til 196 siden 2002 og der er på nuværende tidspunkt kun to klostre og to brødre tilbage på landsplan.

Informationschef for den katolske kirke Niels Messerschmidt forklarer, at næsten alle ordensfolk i Danmark kommer fra udlandet. Der er ikke mange danskere, der i dag ønsker at leve et liv i et kloster.

Det lave antal af ordenssøstre og -brødre skyldes, at deres traditionelle virkeområder er forsvundet. Tidligere var ordenssøstre ofte tilknyttet skoler som undervisere og sygeplejersker på sygehuse, men til forskel fra mange andre lande varetages disse opgaver i Danmark i dag af staten, siger Niels Messerschmidt til religion.dk og fortsætter:

Men vi oplyser naturligvis interesserede i ordenslivet, hvad et sådan kald indebærer. Vi har oprettet hjemmesiden kald.dk, som giver information om de forskellige ordener og hvad de står for. På hjemmesiden kan man stille spørgsmål og høre personlige historier fra brødre og søstre. Vi håber selvfølgelig, at det vil hjælpe dem, der føler de har et kald til ordenslivet, med at afklare dette kald.

Danmark får flere katolikker
Trods den lave tilgang af danske ordensfolk, oplever den katolske kirke i Danmark en fremgang i medlemstallet. Ifølge årbogen Religion i Danmark 2011, der er udgivet af Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet, er medlemstallet af katolikker i Danmark fra 2008 til 2010 nemlig steget med godt 1000 om året.

Den katolske kirke i Danmark har ifølge årbogen 39.067 medlemmer, hvoraf en stor del er indvandrere. Tilstrømningen af medlemmer i Danmark sker samtidig med et generelt medlemsfrafald i Europa som af iagttagere knyttes sammen med de seneste års afsløringer af sexovergreb i den katolske kirke i en række europæiske lande.