Selvkritisk kampagne skal få flere i kirke

En californisk kirke har vendt tingene på hovedet og proklamerer, at Church Sucks for at få flere i kirke

"Kirken stinker". Sådan kunne sloganet lyde på dansk, som den californiske kirke Disciple Church bruger i en ny kampagne, der med selvransagelse vil trække nye kirkegængere til. Foto: Screendump fra Churchsucks.net

Church Sucks sådan lyder det opsigtvækkende budskab på skilte i den californiske by Folsom.

Oversætter man ordene til dansk slang kunne et bud være: Kirken stinker.

Et umiddelbart kirkefjensk slogan, men faktisk er afsenderen den lokale kirke Disciple Church, som har hængt budskabet op i hele byen.

De ironiske og selvkritiske skilte om en stinkende kirke er et led i en større kampagne, der skal få flere til at gå i kirke. 

Med sloganet kan vi både tiltrække opmærksomhed og vise, at vi har et vigtigt budskab, siger kirkens præst Stu Streeter til christianpost.com.

Det finder den nysgerrige borger på kampagnens hjemmeside churchsucks.net, hvor der blandt andet står:

De triste fakta er, at sommetider så 'stinker' kirken langt væk. Den 'stinker', når folk føler sig uden for eller når der foregår magtmisbrug. Den 'stinker', når ledere ikke tjener. Når folk er egoistiske, når vi giver op over for folk eller når vi snakker i stedet for at lytte."
 
Alle selvransagelser, som kirken håber, vil styrke den. 

Vi er klar til at anerkende det, der er dårligt i kirken, engagere vores menighed og i stedet tale klart om, hvad Jesus virkelig ønsker for hans kirke, siger kirkens leder Adam Adams til christianpost.com.

Ud over skiltene, hvor der står Church Sucks, består kampagnen af en serie, der sætter fokus på seks forskellige problemer, der holder folk væk fra kirken. Påskesøndag lød det første problem: Når du er en outsider.

Jesus måtte også skabe opmærksomhed
Det særprægede slogan har fået nogle i lokalsamfundet til at kritisere kampagnen.

Vi har fået negative reaktioner, men det er som regel fra folk, som ikke har læst hele historien på vores hjemmeside. Der var også en, som mente, at sloganet ikke var egnet for børn, siger præst i Disciple Church Stu Streeter.

Som svar på kritikken har han henvist til historien om Jesus, der går ind på tempelpladsen og vælter pengevekslernes borde.

Jesus så på kirkens tilstand og følte, at han blev nødt til ruske op og sige noget. Og ud af alle de ting Jesus gjorde, kunne han ikke fastslå sin pointe uden også at vælte borde, siger Stu Streeter og fortsætter:

Vi føler det samme. Vi beder derfor om, at vores kampagne vil gøre det unødvendigt for Jesus at vælte bordene vores kirke. Vi beder også om, at flere mennesker vil vende tilbage til kirken.