God tone

På Kristeligt Dagblad ønsker vi at skabe en debat, som er inspirerende, og som svarer til den redaktionelle profil avisen har. Netsider samt Kristeligt Dagblads grupper på sociale medier er i de fleste tilfælde uredigeret. Vi forbeholder os dog retten til at fjerne indlæg og redigere i debatten ud fra redaktionelle hensyn, ikke ud fra et lovkompleks.

Alle bidrager
Alle, der deltager i debatten på K.dk, religion.dk, kristendom.dk, etik.dk og pilgrimsvandring.dk samt Kristeligt Dagblads grupper på sociale medier, er medansvarlige for at sikre den gode tone i debatten, ligesom alle deltagere også er ansvarlige for at bidrage til at højne kvaliteten i læserdebatten.

Tal pænt, respekter debatreglerne, de andre læserdebattører og deres holdninger.

Hvis du som debattør vælger at se bort fra Kristeligt Dagblads regler for god tone i læserdebatten, vil dine kommentarer blive fjernet, og samtidig kan det medføre udelukkelse fra netdebatten på k.dk, religion.dk, kristendom.dk, etik.dk, pilgrimsvandring.dk samt i grupper på sociale medier.

Ved at deltage i debatten indvilliger du i at følge nedenstående regler.

1.
Tal til andre som du ville tale til dem i virkeligheden. Vi vil ikke lægge hus til slåskampe, vulgære eller hadefulde udtryk og accepterer ikke injurierende eller nedladende bemærkninger om køn, race eller religion, grove nedsættende angreb på personer eller firmaer eller mangel på almindelig respekt for andre mennesker.

2.
Undgå at lægge andre for had. Kritik er velkommen, så længe andre debattørers religiøse/ikke-religiøse overbevisning ikke latterliggøres eller lægges for had.

3.
Overse personlige fornærmelser og kontakt administrator eller moderator i stedet. På den måde undgår vi de lange ligegyldige udvekslinger af personlige fornærmelser.

4.
Skriv præcist og med udgangspunkt i det konkrete debatindlæg eller den konkrete artikel. Når du argumenterer for dit synspunkt så forsøg at underbygge dit argument.

5.
Videregiv aldrig personoplysninger. For debattørernes egen skyld bør læserdebatten ikke bruges til at videregive personoplysninger, hverken om dig selv eller andre. Hvis der skal udveksles personoplysninger, må det gøres via private beskeder.

6.
Debatten skal holdes på dansk. Der er folk, der ikke forstår andre sprog, og det skal respekteres. Indsættes der i indlæg en kilde på engelsk, skal teksten oversættes.

7.
Links skal være relevante. Læserdebatten er ikke til for at drive trafik til andre websites. Links må kun indsættes i kommentarer såfremt de refererer til relevante kilder. Det betyder bl.a. at links til personlige blogs eller private hjemmesider vil blive fjernet, såfremt netredaktionen bliver opmærksom derpå.

8.
Overhold reglerne for ophavsret. Ved indsættelse af tekst/billeder fra bøger og artikler, skal der følge en uddybende og forklarende kommentar med. Ophavsretsligt beskyttet materiale må ikke lægges ud i læserdebatten uden tilladelse fra copyright-indehaveren. Kortere citater er dog tilladt.

10.
Kristeligt Dagblad er ikke ansvarlig for dit indhold. Enhver skribent bærer selv det juridiske ansvar for indholdet i sine indlæg. Redaktionen kan ikke stilles til ansvar.

11.
Kristeligt Dagblad må benytte indlæg fra læserdebatten. Indlæg indsendt til læserdebatten må benyttes af redaktionen i andre sammenhænge i Kristeligt Dagblads medier.

12.
Bidrag til en god debat. Kristeligt Dagblad forbeholder sig ret til at slette kommentarer, hvis samme bruger skriver uforholdsmæssigt mange kommentarer, der spolerer debatten.

Sidst, men ikke mindst: Der er ingen skam i at være uenige. Debat skal ikke nødvendigvis ses som en kamp, hvor vinderen er den, der får det sidste ord eller får overbevist modparten. Hvis der ikke kan opnås enighed, så er det bedre at være enige om at være uenige frem for at fortsætte kampen.

Kontakt os
Vi forventer, at du følger administratorers og moderatorers henstillinger og advarsler. Er der utilfredshed med beslutningerne, eller er du i tvivl om fortolkningen af reglerne, er du velkommen til at rette henvendelse til redaktionen på net@kristeligt-dagblad.dk