Biskop i front for andre religioner

Biskop Kjeld Holm vil give andre trossamfund bedre vilkår

Som omtalt i Kristeligt Dagblad i går har biskop Kjeld Holm under en konference på Aarhus Universitet i torsdags foreslået, at kirkeminister Johannes Lebech (R) udvider sin titel til også at være »minister for religionsudøvelse«. Hvad får dig til at komme med sådan et forslag? - Der er ikke tale om et egentligt forslag, som jeg sådan har gået og spekuleret længe på, men snarere en replik i en diskussion. Men det er skam noget, jeg står ved, siger Kjeld Holm. - Det er jo ikke sådan, at Johannes Lebech skal undlade at være minister for folkekirken. Naturligvis ikke. Jeg synes bare, at som led i en samfundsudvikling med nydanskere og andre trossamfund vil det være udmærket, hvis Kirkeministeriet både var ministerium for folkekirken og var det sted, hvor andre trossamfund kunne henvende sig. Er der da brug for det? - Ja, og sådan fungerer tingene da også langt hen ad vejen i dag. Der er mange punkter, hvor Kirkeministeriet reelt er ressortområde for andre trossamfund. For eksempel godkender ministeriet andre trossamfund, og i denne tid er det aktivt i forbindelse med oprettelse af muslimske gravpladser. - En anden grund er, at mange trossamfund, for eksempel baptisterne og den assyriske kirke, føler, at de ikke rigtig har et sted, de kan gå hen med deres forhold. Det ville være rimeligt, at den minister, som har med den væsentligste religionsudøvelse at gøre, nemlig folkekirkens, også har med de andre at gøre. Det ville give en større sammenhæng, et større overblik og desuden være med til at sikre de retsgarantier, som de faktisk har ifølge Grundloven. - For det tredje vil jeg nævne, at jeg som formand for Nævnet for Etnisk Ligestilling flere gange har været i andre ministerier med anliggender, som egentlig burde høre under et religionsministerium. Vi har for eksempel diskuteret imamers arbejdsforhold i danske fængsler med Justitsministeriet, og vi fik også en god behandling der, men alt andet lige havde det været en fordel at kunne gå i Kirkeministeriet med en sådan sag. Kirke og stat Ville det så ikke være mest naturligt helt at skille folkekirken og staten fra hinanden? - Jeg kan godt se alle argumenter for en adskillelse af stat og kirke, og der er for mig at se behov for en grundig drøftelse og debat af, hvad konsekvenserne vil være, siger Kjeld Holm. - Jeg hører ikke til dem, der siger, at en adskillelse aldrig vil finde sted. Men hvis adskillelsen skete nu, ville det blive en religiøs elite, som kom til at dominere folkekirken, og den ville helt miste sit folkelige grundlag. For mig vil det være vigtigt, at selv om kirken bliver skilt fra staten, skal det sikres, at den forbliver en folkekirke. - For nogen tid siden hørte vi, at Danmark ikke ville underskrive tillægsprotokollen til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Efterfølgende får vi så at vide, at det hænger sammen med, at man er bange for ikke at kunne opretholde folkekirkens privilegier. Der vil jeg så sige: Lad os dog gå ind og drøfte det og se, om de privilegier måske kan afskaffes på den måde, at de andre trossamfund får den samme retsstilling som folkekirken. Du har tidligere foreslået, at kristendomsundervisning bliver kaldt religionsundervisning, og nu taler du om, at Kirkeministeriet skal være religionsministerium. Kan du forstå, at du som biskop i folkekirken bliver kritiseret for sådan nogle forslag? - Hvad angår skoledebatten vil jeg gerne sige, at kristendomsundervisningen har ualmindeligt dårlige forhold i folkeskolen med kun en time om ugen. Det betyder, at de ingenting når. Mit forslag er derfor at kalde timerne religion og så samtidig give faget et ordentligt timetal. På den måde kan der blive givet en ordentlig undervisning i både kristendom og de andre religioner. - I et læserbrev var der forleden en, der sagde, at jeg jo skulle være biskop for de kristne og »gå foran med flammesværdet«. Jeg får hele tiden at vide, at jeg overhovedet ikke skal blande mig i alle de andre ting. Reaktionerne hænger nogle gange sammen med, at der ofte kommer nogle grove forenklinger frem i medierne. - Selvfølgelig kan jeg blive træt af kritikken en gang imellem. Alternativet er, at jeg holder kæft og bliver på mit kontor, men det kan jeg nok ikke. For det første fordi det vil stride mod min natur, og for det andet fordi mit anliggende faktisk er vigtigt, siger Kjeld Holm.