Prøv avisen

Enestående kalkmalerier afdækket i Skibinge Kirke

Maleriet i nordkappen i Skibinge Kirke viser apostlen Jacob den Ældres martyrium. Billedet er taget efter afdækning, men før finafdækning og restaurering. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

Det seneste år har eksperter fra Nationalmuseet fritlagt, undersøgt og konserveret nogle helt unikke kalkmalerier i Skibinge Kirke ved Præstø. Ikke nok med, at malerierne er særdeles godt bevaret og et mesterligt malerarbejde. De kan også dateres usædvanlig nøjagtigt og er lavet efter forlæg af den berømte tyske renæssancemaler Lucas Cranach.

Netop nu står konservatorer fra Nationalmuseet på stilladserne oppe under hvælvene i Skibinge Kirke ved Præstø og lægger sidste hånd på et omfattende restaureringsarbejde af kirkens enestående kalkmalerier.

Kirkens ældste dele stammer fra midten af 1200-tallet, og i første halvdel af 1400-tallet fik den tilføjet hvælvingerne, der blev udsmykket med nogle enestående kalkmalerier. De blev siden kalket over. Lidt af udsmykningen i koret dukkede op i slutningen af 1800-tallet, men blev ikke undersøgt, blot kalket over igen.

LÆS OGSÅ: Lucas Cranach gav reformationen dens enkle billede

I 2008 skulle kirken atter kalkes indvendig, og håndværkerne stødte på farvespor i skibets hvælv. Nationalmuseet blev tilkaldt og lavede små søgespor for at afdække omfanget og kvaliteten af malerierne.

Konservator Ida Haslund fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling var med fra første færd og har siden ledet arbejdet i kirken. Hun fik sammen med kollegaer kategoriseret malerierne som særdeles bevaringsværdige:

Vi kunne hurtigt se, at der var tale om nogle meget velbevarede malerier udført af en meget dygtig maler. Motiverne og billedindholdet var også usædvanlig tydeligt og let at tolke. Så set ud fra et forskningsmæssigt synspunkt var det bestemt værd at afdække og undersøge disse malerier, fortæller Ida Haslund.

Kirkens menighedsråd fik indhentet et millionbeløb fra Augustinus Fonden, og i marts 2011 tog konservatorerne fat på det omfattende arbejde med at hente de smukke malerier frem.

I begyndelsen foregår det jo ved ganske forsigtigt at banke de op til 20 lag kalk af. Lige så stille toner maleriet frem, og vi så bevæbnede soldater, heste og mænd i fornemme klæder dukke op i skibets hvælving. Tydeligvis et 1500-tals-maleri, men meget anderledes i sit billedindhold og uden paralleller herhjemme, fortsætter Ida Haslund.

Maleriet dækkede hele den ene kappe og forestillede en apostels martyrium. Inde på Nationalmuseet blev kirkekonsulent Martin Wangs-gaard Jürgensen forelagt det usædvanlige motiv og fandt en spændende parallel: et tryk af apostlen Jacob den Ældres martyrium udført af den berømte tyske renæssancemaler Lucas Cranach. Cranach havde i 1512 lavet en hel apostelserie, som siden blev udgivet i Martin Luthers Das Symbolum der Heiligen Apostel i Wittenberg i 1548.

Jeg var allerede bekendt med Cranachs apostelserie og så hurtigt flere fælles træk imellem hans tryk og kalkmalerierne i Skibinge. Ved at sammenligne dem i detaljer blev det tydeligt, at maleren i Skibinge har haft fat i et forlæg af Cranach, fastslår Martin Wangsgaard Jürgensen.

Det er der nu ikke noget usædvanligt i, da Cranach endte som en af Reformationens helt store illustratorer og opnåede vid udbredelse:

Cranach havde på det tidspunkt et blomstrende værksted i Wittenberg, og hans billeder, tryk og motiver spredte sig hastigt i hele Europa. Der opstod nærmest en slags piratkopiering, hvor kunstnere og malere brugte Cranchs forlæg til deres udsmykning af altertavler, kirkehvælv og så videre. Så det er ikke uventet at finde Cranachs motiver i Danmark. Vi har bare ikke så mange af dem og slet ikke så flot udført som i Skibinge, påpeger Martin Wangsgaard Jürgensen.

Kalkmalerierne i Skibinge er altså på mange måder enestående, og der har også været et helt særligt kunstnerisk talent på spil under kirkens hvælv dengang i 1500-tallet. For vedkommende har ikke blot tankeløst kopieret Cranachs forlæg fra tryk til kalkmaleri. Han måtte blandt andet vende formatet fra højformat på Cranchs tryk til bredformat i kirkens loft, da billedet ellers ikke kunne være der. Og han måtte også flytte lidt rundt på den oprindelige komposition for at skabe en smuk helhed i kalkmaleriet. Så ifølge Martin Wangsgaard Jürgensen er der tale om en meget rutineret maler.

Kunsthistoriker Sissel Plathe fra Nationalmuseet er ligeledes imponeret over Skibinge-malerierne og den sikre kunstneriske udførelse.

Den her maler har været afsindigt dygtig og formået at male med en præcision og detaljerigdom, som vi sjældent ser på kalkmalerier. For eksempel er dragterne fantastisk fine, og maleren har opdateret dem til seneste mode i forhold til dragterne på Cranachs tryk. Så han har altså malet Cranchs apostelmartyrium, men i en moderne version. Det tyder altså på et vist talent og overskud, pointerer Sissel Plathe.

Netop detaljerigdommen er guld værd for en dragtekspert som Sissel Plathe og hjælper med at datere malerierne:

De meget karakteristiske dragtdetaljer betyder, at vi kan datere malerierne i Skibinge mere præcist end vanligt. Mændenes gåsebryst og korte frakker og kvindernes pibekraver peger entydigt på 1570erne.

De velbevarede malerier i Skibinge åbner også for andre tekniske undersøgelser, blandt andet af farvepigmenterne, og man har også belyst billederne med både røntgen-detektor og uv-lys. På den måde dukker der ting op, som man ellers ikke kan se.

Maleriet i nordkappen af skibets første hvælv er nu fuldt afdækket og snart færdigrestaureret, så det kan indvies til almen beskuelse og fornøjelse. Men der var jo 12 apostle, alle med i Cranachs apostelserie. Skibinge kirke har tre hvælv med fire kapper, så det er ikke utænkeligt, at de resterende apostle gemmer sig under kalken.

Det har været et utroligt syn med alle 12 apostle svævende oppe under kirkeloftet og et ret voldsomt billedbudskab med al den lidelse og grusomhed.

Så man kan ikke lade være med at spekulere på, hvem der stod bag. Det har været en større udskrivning, men til en forholdsvis almindelig landsbykirke. Bestilleren har afgjort haft penge på kistebunden og maleren et usædvanligt talent. Men hvem de var, vides ikke. Men man håber at finde ud af det en skønne dag, for disse kalkmalerier er noget ganske særligt.

Maleriet i sydkappen i Skibinge Kirke viser apostlen Filips martyrium. Billedet er taget efter afdækning, men før finafdækning og restaurering. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
Maleriet i østkappen i Skibinge Kirke viser apostlen Bartholomæus martyrium. Billedet er taget efter afdækning, men før finafdækning og restaurering. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseets Bevaringsafdeling.