Et fundament, der står fast

TRO TIL TIDEN: I søndagens tekst opfordrer Jesus til at bygge på klippegrund. På klippeøen Bornholm bygger man både på sand og klippe, fortæller bygningsingeniør Jørn Nygaard, der ser lignelsen som et billede på livet med Gud

Søndagens tekst til 8. søndag efter trinitatis Ð Matthæusevangeliet, kapitel 7, vers 22-29:

Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«

Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.

Artiklen fortsætter under annoncen

I søndagens tekst sætter Jesus en modsætning op mellem en klog mand og en tåbe. Den kloge mand byggede sit hus på klippen, og det kunne modstå skybruddet og stormen, mens tåben, der havde bygget på sand, måtte se sit hus falde, da uvejret brød løs.

Det er en af Jesu mange lignelser, og Jørn Nygaard, der er bygningsingeniør på Bornholm, ser da også først og fremmest lignelsen som billedtale.

- Jeg ved ikke, hvordan man byggede på Jesu tid, siger Jørn Nygaard, før han fortæller om, hvordan man i dag bygger huse på klippeøen. Jørn Ny- gaard er bygningsingeniør, hvilket vil sige, at han skal omsætte arkitektens tegninger til et byggeri, der kan holde og modstå storm og regn. Han skal med sine beregninger sikre, at der lægges et så solidt fundament, at det kan bære huset. I praksis er der selvfølgelig et tæt samspil mellem arkitekt og bygningsingeniør, men groft sagt kan man sige, at arkitekten sørger for udseendet og æstetikken, mens bygningsingeniøren har ansvar for holdbarhed og bæredygtighed.

- På Bornholm bygger vi ikke direkte på klippen, når vi opfører huse, forklarer Jørn Nygaard videre. Når der bygges på øens klippeområder, bliver der først lagt en såkaldt skærvepude mellem klippen og bygningens fundament. Denne skærvepude består af små skærver med en diameter på omkring en centimeter. De lægges i et lag på 10-15 centimeter, og dette lag fungerer som en slags stødpude, der skal modvirke rystelser i at forplante sig til bygningens fundament og vægge med revner til følge. Og man skal være forberedt på rystelser, når man bygger i områder med klipper. For når der f.eks. skal graves ud til fundamenter og kloakledninger, skal der sprænges hul i klippeunderlaget.

Jørn Nygaard kender ikke baggrunden for, at man anvender den byggemetode på Bornholm og i øvrigt også på Færøerne, for fremgangsmåden anvendes f.eks. ikke på Grønland. Deroppe forankres bygningerne direkte på klippen.

- Forskellen skyldes måske, at vindbelastningerne på Grønland er voldsommere end på Bornholm, og at det derfor er vigtigere at sikre, at husene bliver stående, end at de beskyttes mod de små rystelser, som kommer, når der f.eks. foretages sprængninger til et byggeri på nabogrunden, siger Jørn Nygaard.

Modsat pointen i lignelsen i søndagens tekst forklarer han videre, at sand faktisk er et ganske stabilt grundlag at bygge på - medmindre der er tale om f.eks. kviksand.

- Rent funderingsmæssigt er det »sundt« at bygge sit hus på sandjord, siger Jørn Nygaard og forklarer, at der normalt kun sker nogle små forskydninger mellem sandkornene, umiddelbart når man hælder betonen i jorden. Herefter står fundamentet fast.

Svækker det for dig tekstens troværdighed, at det i praksis er sådan, at sand er et udmærket grundlag at bygge på, og at I her på Bornholm ikke bygger direkte på klippe?

- Nej, for Jesus talte jo ofte i billeder. Her fremhæver han klippen som et billede på noget, der er stabilt og sikkert. Og hvis man én gang har stået ved Randkløveskåret (et klippefremspring på nordsiden af Bornholm mellem Gudhjem og Svaneke, red.) en kold decemberaften med østenstorm og set, med hvilke enorme kræfter bølgerne slår ind mod klipperne, så har man også et billede af klippen som noget stærkt - klippen rokkes ikke af havets enorme brus og kraft!

- Bølgerne kan smadre nok så hårdt og brutalt ind mod klippen og gøre det vedvarende, igen og igen, men det har ingen virkning. Klippen bliver stående urokkeligt fast.

- Havet står for mig som symbol på synden, og synden har absolut ingen magt i forhold til den faste og hårde klippe. Den klippe er Jesus. I troen på ham har vi et fast fundament, som ingen kan rokke os ud af, medmindre vi selv ønsker det. Det er den måde, jeg læser teksten på, siger Jørn Nygaard.

Hvordan oplever du det i dit eget liv?

- Der kan være situationer, hvor jeg føler mig forurettet, forbigået og svigtet. Her giver det mig en ro, at jeg kan gå til Gud og snakke med ham om tingene.

Hvordan gør du det?

- Ved at opsøge ham, kalde på ham og bede til ham. Jeg kan anbefale at snakke højt med ham, alene, og helst ude i naturen. Der kan jeg kaste mine problemer i hovedet på ham, og det giver mig en ro, fordi det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene, og en vished om, at han er til stede, lytter og bekymrer sig for mig, siger Jørn Ny-gaard.

Hvad synes du, der er det vanskeligste ved at bygge sit liv på klippegrund?

- Det er vigtigt, at man er sig bevidst, at man har dette livsfundament, for det kan man nemt glemme i et stresset liv. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så skal avisen lige læses, hundene skal luftes, jeg skal slappe af, og der kan være meget andet, der bliver prioriteret, så jeg glemmer at tale med Gud. Og der kan gå en tid, før jeg opdager det. Men det er vigtigt at lære at være stille og snakke med Gud, uanset om man føler et behov for det eller ej. Det gælder om at blive forankret i Gud, siger Jørn Nygaard, men erkender samtidig, at det kan være svært i dagligdagens mange gøremål.

- Guds klippe står fast og er urokkelig, men når det gælder min egen her på Bornholm, mit eget liv, så er det mere vægelsindet og lader sig ryste af de mindste vibrationer fra undergrunden. Men det passer jo også med det, som Jesus underviste om. Jesus sagde ikke, at vores liv her på jorden vil være uden vanskeligheder. Tværtimod. Stormene kommer, uanset om man bygger på klippegrund eller sand. Men han vil være med os og lede os igennem vanskelighederne, ikke udenom.

En af de vanskeligheder, Jørn Ny- gaard selv har været igennem, er en skilsmisse. Den ligger nu tre år tilbage. I øvrigt tog præsten, da vielsen fandt sted for snart 10 år siden, udgangspunkt i netop lignelsen fra søndagens tekst om at bygge på klippegrund.

Har skilsmissen fået dig til at tvivle på, at Gud er den urokkelige klippe?

- Det var et nærgående spørgsmål, som det vil tage lang tid at uddybe, da der er mange aspekter i det at blive skilt - måske flere, end man umiddelbart forestiller sig. Men for at svare kort: Nej, Guds urokkelighed er for mig kun blevet yderligere bekræftet.

Man mærker tydeligt, at Jørn Ny- gaard er meget optaget af søndagens tekst. Han vender tilbage til de to første vers, hvor Jesus siger, at der ved dagenes ende vil komme mennesker, som han ikke vil kendes ved, selv om de hævder, at de har profeteret og uddrevet onde ånder i hans navn.

- Det er nogle af de mest skræmmende vers i Bibelen. Vi hører her om nogle mennesker, som mente, at de var kristne og tilhørte Gud. Alligevel siger Jesus: »Jeg har aldrig kendt jer.«

- De vers betyder for mig, at uanset om vi ønsker det eller ej, så vil vi en dag blive stillet til regnskab for vores valg af fundament. Vi står gennem livet over for en masse valg og skal træffe en bunke beslutninger, men den væsentligste afgørelse, vi kommer ud for, er selve spørgsmålet om, hvad jeg vil bygge mit liv på.

- Man går ikke fortabt, fordi man synder, men fordi man ikke tror på Jesus.

kirke@kristeligt-dagblad.dk

Blå bog

Jørn Nygaard, 36 år. Uddannet tømrer og afsluttede i 1992 uddannelsen som bygningsingeniør. I dag er Jørn Nygaard afdelingsleder i Lobbæk Byggeforretning i Aakirkeby på Bornholm, en entreprenørvirksomhed med omkring 60 ansatte. Jørn Nygaard er desuden kirkeværge og medlem af menighedsrådet ved Poulsker Kirke, og herudover er han byggesagkyndig i Bornholms Østre Provsti. Han er fraskilt og har ingen børn.

Søndagens tekst

8. søndag efter trinitatis

Matthæusevangeliet, kapitel 7, vers 22-29:

Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«

Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.