Første amerikanske teolog bliver kardinal

n Langt størstedelen af de 37 nye kardinaler, som pave Johannes Paul II formelt overdrager den røde hat den 21. februar i Rom, bestyrer enten vigtige bispedømmer eller arbejder i den romerske kurie (Vatikanets administration). Men for den 82-årige teolog og jesuiterpræst Avery Dulles kommer hæderen som anerkendelse for et langt liv som en af USA's fremmeste teologer. Avery Dulles, der er professor ved Fordham University i New York, er forfatter til 21 bøger og mere end 650 artikler og essays særligt om reformerne i den katolske kirke efter Det andet Vatikankoncil. Han er også kendt som en ener-gisk forsvarer af pave Jo-hannes Paul II og dennes politik. Dulles er søn af præsi-dent Eisenhowers udenrigsminister, John Foster Dulles. Hans onkel, Allen Dulles, ledede amerikanske efterretningsoperationer under Anden Verdenskrig og blev senere direktør for den amerikanske efterretningstjeneste, CIA. Avery Dulles konverterede til katolicismen i 1940 og er den første amerikanske teolog nogensinde, der bliver medlem af kardinalkollegiet. »Det bliver ikke helt nemt at lære at opføre sig kardinalagtigt i min høje alder«, fortalte han pressen, da udnævnelsen var blevet offentliggjort, og han fortsatte: »Jeg har vænnet mig til en formløs og ret plebejisk levemåde.«