Folkekirken på Færøerne ønskes overtaget til nytår

Færøernes landsstyre har indledt forhandlinger med den danske regering om overtagelse af folkekirken på Færøerne. Et færøsk embedsmandsudvalg har i Kirkeministeriet i København præsenteret det færøske forhandlingsoplæg, og ifølge Færøernes landsstyremand for kultur og undervisning - republikaneren ñli Holm - er det målet, at Færøerne allerede fra årsskiftet overtager det fulde ansvar for den færøske folkekirke.

Det færøske oplæg lægger ikke op til ændringer i det nuværende færøske kirkeliv, selv om den overordnede administration af kirken fremover ikke længere kommer til at foregå i Danmark. Folkekirken skal således først og fremmest overtages, og herefter skal mulige nye retningslinjer for den fremtidige færøske folkekirke afklares politisk. I øjeblikket dækkes en stor del af den færøske folkekirkes udgifter af danske penge.

Ifølge den færøske betænkning skal kirkeskatten hæves fra omkring de nuværende 0,3 procent til 0,7 procent, hvis færingerne fremover selv skal betale omkostningerne. Den færøske folkekirke koster årligt omkring 16 mio. kroner. Af disse betaler Danmark ca. 13 mio. kroner til bl.a. administration, præstelønninger og vedligeholdelse af præste- og bispegårde. Færingerne administrerer selv de 601 kirker og kirkegårde med en tilhørende vedligeholdelse, hvilket løber op i godt tre mio. kroner.

Modstand

Selv om den færøske betænkning til en overtagelse af folkekirken endnu ikke er behandlet politisk, vender de store oppositionspartier på Færøerne sig imod overtagelsen af folkekirken.

Lederen af Socialdemokratiet, Joannes Eidesgaard, mener, at overtagelsen er forberedt alt for lidt.

- Hverken et lovgrundlag eller bestemmelser om den indholdsmæssige del i en færøsk folkekirke er afklaret. Dertil er det heller ikke kommet på plads, hvorledes en kommende færøsk folkekirke skal finansieres. Jeg mener, det er for forceret, at fremskynde en overtagelse af folkekirken. Det skal ske, når tiden er moden, siger Joannes Eidesgaard.

/ritzau/