Foreningsnyt

Løgumkloster i centrum PRÆSTEFORENINGEN: Fra i dag og frem til den 30. januar mødes præsidiet for det europæiske præsteforeningssamarbejde, KEP (Konferenz der Europäischen Pfarrvereine), i Løgumkloster. Fra Den Danske Præsteforening deltager hovedbestyrelsesmedlem C.C. Jessen, som i en årrække har repræsenteret Præsteforeningen i KEP. Præsidiet skal planlægge dette års kongres, som finder sted i Slovakiet i september. Ud over planlægningen skal præsidiet bl.a. mødes med rektor for Præstehøjskolen og Folkekirkens Pædagogiske Institut, Eberhard Harbsmeier, som vil redegøre for den dan-ske efteruddannelse af præster. KEP er en fri sammenslutning af vidt forskellige former for organisationer for protestantiske præster. Nyt missionsblad DANSK ETHIOPER MISSION: Med januar-nummeret har Dansk Ethioper Mission (DEM) præsenteret en ny udgave af DEM-Bladet. Bladet har fået større format og nyt layout med farver på siderne. Der er også justeret på indholdssiden, sådan at der for eksempel i hvert nummer bliver belyst et tema fra forskellige vinkler, så læserne får et brede, og mere nuanceret indtryk af emnet.