Forskerne strides om antallet af danske vikinger i England

Et stort DNA-studie konkluderede i 2015, at der ikke er klare genetiske beviser for danske vikingers besættelse af England. Men studiet får hård kritik af blandt andre arkæologer

I modsætning til Antiquity-studiet - som anslår, at 20-35.000 danske vikinger flyttede til Storbritannien - sætter Nature-studiet ikke noget præcist antal på, hvor mange vikinger der flyttede til England. Nature-forskerne skriver blot, at deres data viser et »relativt begrænset input fra danske vikinger« i den britiske befolknings arvemateriale.
I modsætning til Antiquity-studiet - som anslår, at 20-35.000 danske vikinger flyttede til Storbritannien - sætter Nature-studiet ikke noget præcist antal på, hvor mange vikinger der flyttede til England. Nature-forskerne skriver blot, at deres data viser et »relativt begrænset input fra danske vikinger« i den britiske befolknings arvemateriale. . Foto: Mary Evans Picture Library/Polfoto.

Et stort DNA-studie har vakt heftig debat, fordi studiet – modsat flere arkæologiske fund og historiske dokumenter – viser, at danske vikinger havde »relativt begrænset« indflydelse på englænderne.

»Vi ser ingen klar genetisk evidens for danske vikingers besættelse og kontrol over store dele af England,« skriver DNA-forskerne ifølge Videnskab.dk i deres undersøgelse, som blev offentliggjort i det velansete tidsskrift Nature i 2015.

Et nyt studie kommer nu med kritik af DNA-forskernes undersøgelse og konkluderer i stedet, at danske vikinger var massivt til stede i England.

Læs også: Hvilke vikinger var mest barske: Danske eller norske?

Mere præcist drog 20-35.000 danske vikinger vestover og bosatte sig i England, regner forskerne sig frem til ved hjælp af en matematisk model.

»Vi mener ikke, at Nature-studiets analyse af de danske vikinger er rigtig. Vi mener, de tolker forkert på DNA-materialet, og de tager ikke højde for alle de arkæologiske fund og den viden, som historikere og arkæologer har opbygget om danske vikinger i England,« lyder opsummeringen af kritikken fra Jane Kershaw, som er arkæolog ved University College London og forsker i vikingetiden.

I det nye studie, som er publiceret i arkæologi-tidsskriftet Antiquity, fremfører Jane Kershaw og hendes kollega en alternativ fortolkning af DNA-materialet.

Samtidig fremlægger forskerne bevismateriale fra sprogforskning, skriftlige kilder og fra arkæologiske fund og konkluderer, at det samlet set peger på en »storstilet tilstedeværelse af danske vikinger i England.«

Spørger man lederen af Nature-studiet, Peter Donnelly, mener han i virkeligheden ikke, at der nødvendigvis er den store forskel på konklusionerne i Nature-studiet og Antiquity-studiet.

Læs også: Vikingerne tålte ikke fornærmelser 

I modsætning til Antiquity-studiet - som anslår, at 20-35.000 danske vikinger flyttede til Storbritannien - sætter Nature-studiet nemlig ikke noget præcist antal på, hvor mange vikinger der flyttede til England. Nature-forskerne skriver blot, at deres data viser et »relativt begrænset input fra danske vikinger« i den britiske befolknings arvemateriale.

»Jeg er ikke sikker på, at vi modsiger hinanden. Det hele er bare et spørgsmål om tal.«

»Selv hvis 25.000 danske vikinger flyttede til England i perioden, ville de stadig kun udgøre en lille andel af den samlede britiske befolkning. Hvis for eksempel den daværende britiske befolkning var på 500.000 mennesker i de områder, som vikingerne besatte, ville de danske vikinger stadig kun udgøre 5 procent af befolkningen. Og så er det ikke så overraskende, at vi ikke ser noget klart genetisk signal fra dem mere end 1.000 år senere,« siger Peter Donnelly til Videnskab.dk.