Frelsens Hær vil være mere teologisk

Den kendte organisation sætter i ny troslære fokus på identiteten som kirke

De knap 1200 soldater i Frelsens Hær i Danmark bliver til sommer præsenteret for verdensorganisationens nye troslære - »Salvation Story«, som kommer i en dansk oversættelse. Frelsens Hær vil fremover lægge større vægt end tidligere på det teologiske indhold i organisationen. - Vi har tidligere haft en nedskrevet troslære, men hovedsageligt i form af læresætninger med henvisninger til bibelcitater, siger den danske teolog Gudrun Lydholm, der har siddet i det udvalg, der siden 1992 har arbejdet med den nye troslære for verdensorganisationen. Gudrun Lydholm er sammen med sin mand leder af Frelsens Hær i Finland og Estland. Hun forklarer, at Frelsens Hær, ligesom andre fri-kirker, har været tilbage-holdende med at definere organisationens teologi og dens identitet som kirke. - Vi har nok frygtet at blive forbundet med konservatisme og frygtet, at en egentlig kirkeidentitet ville gå ud over vores dynamik. Den frygt er ikke så stor i dag. Vi er jo en kirke. Og det er den identitet, vi har lagt vægt på i den nye troslære, og vi har også i langt højere grad end tidligere fortolket teologien, siger Gudrun Lydholm. »Salvation Story« blev offentliggjort på engelsk i 1998. Udvalgets første udkast gik gennem Frelsens Hærs general, der er organisationens øverste leder, og har derefter været sendt til høring i samtlige 107 lande, hvor Frelsens Hær har menigheder. På spørgsmålet om, hvorvidt det ikke har skabt voldsom debat blandt menighederne, at identiteten også vægtes på teologien og ikke hovedsageligt de sociale aktiviteter, svarer Gudrun Lydholm: - Der har ikke været en meget voldsom debat eller uenigheder i udvalget. Men det er alene, fordi kemien blandt de ni medlemmer har været så god. Til gengæld gjorde mængden af høringssvar fra menighederne det nødvendigt at ansætte en person til at gennemlæse og systematisere ros og ris. Nogle har ment, at vi har ændret eller ligefrem ødelagt Frelsens Hærs identitet. På baggrund af høringssvarene har udvalget i mange tilfælde rettet ind efter kritikken og indgået kompromiser, som de ikke selv teologisk har været enige i. Derefter har Frelsens Hærs general autoriseret den nye troslære. - Men sådan er det jo at være en del af en international organisation. Der skal være konsensus. Debatten om den nye troslære har hovedsageligt været ført internt, og da vores struktur er helt anderledes hierarkisk end folkekirkens, så bliver debatten heller ikke så voldsom. Gudrun Lydholm understreger, at der ikke er tale om en ny teologi eller ændring af Frelsens Hærs tro. Men som det hedder i introduktionen til »Salvation Story«, så kan den enkelte soldat godt føle sin personlige oplevelse af troen reduceret, når den bliver sat på skrift. Videre står der, at hvis man ikke sætter ord på erfaringen, så bliver den personlige tro ikke delt med andre: »Tro er ikke kun personlig. Den har et offentligt ansigt.« - Der er alene tale om, at vi for vores medlemmer vil kortlægge den teologiske baggrund for organisationens virke, og det har vi ikke gjort så grundigt eller så fortolkende tidligere. Hvis jeg skal pege på en ændring, så er det, at Frelsens Hær altid har lagt meget stor vægt på Jesus Kristus og hans gerninger, lidt mindre på Helligånden og næsten ingen på Gud Fader. I »Salvation Story« understreger vi treenigheden. Udvalget er ikke sluttet med »Salvation Story«, som kan defineres som en »læse-let«-udgave af Frelsens Hærs teologi. Udvalget har også skrevet en større studie-guide til teologien og er ved at lægge sidste hånd på tredje og sidste bog i rækken, som handler om det almene præstedømme i organisationen. Fakta Frelsens Hær: Grundlagt af William Booth i Storbritannien i 1865. Udbredelse: 15.669 menigheder, fordelt på cirka en million soldater/medlemmer. Frelsens Hær i Danmark er grundlagt i 1887. Organisationen har knap 1200 medlemmer og driver 16 sociale institutioner.