Prøv avisen

Grundtvigiansk lovsang

KIRKETID med tidligere kulturminister Grethe Rostbøll

Hvor vil du helst gå i kirke?

- Jeg holder meget af Frederiks- berg Kirke. Det er mit sogn, og det betyder meget for mig, at jeg kender præsterne og ved, hvem der er god til at prædike. Desuden er det vigtigt for mig, at kirken i en stor by som København er udadvendt og laver arrangementer som for eksempel orgelkon- certer. Det er kirken god til på Frederiksberg.

Hvilken salme vil du helst synge?

- »Lovsynger Herren«. Jeg kan godt lide lange salmer, som jeg kan nå at synge mig ind på. Desuden er salmen grundtvigiansk, og dens lovprisning svarer til min opfattelse af kristendommen. Det, at man kommer i kirke for at blive velsignet, glæde sig over det hellige budskab og gå derfra igen med fred.

Hvilket element i gudstjenesten betyder mest for dig?

- Prædikenen. Det hænger sammen med min grundtvigianske tilgang til kristendommen. Prædikenen er det helt centrale element. Jeg sætter pris på en god prædiken, hvad enten det er en streng teologisk prædiken over dagens tekst eller en mere filosofisk udlægning, som siger noget om vores tid og det moderne liv, vi lever. Det vigtigeste er, at præsten har noget på hjerte. Det, jeg forstår som et anliggende med sin prædiken og det kirkelige budskab.

Hvem vil du helst drikke kirkekaffe med?

- Når jeg går i kirke om søndagen, så gør jeg det for det teologiske indhold af gudstjenesten. Ikke for at møde nye mennesker. Hvis det derimod er i forbindelse med en kirkelig handling som for eksempel gravøl, så kan jeg godt lide at tale med familie og venner til gravøl. Det har en vigtig social funktion.

»Du skal holde hviledagen hellig«, lyder det tredje bud. Hvad betyder det for dig?

- For mig er søndagen først og fremmest en mulighed for at være sammen med familien.

Har du nogle særlige traditioner, der knytter sig til søndagen?

- Jeg holder familiemiddag hver søndag for mine børn, svigerbørn og børnebørn. Det har ikke noget højtideligt præg, men hvis det er muligt, så er vi samlet på en søndag.

Hvordan vil du gerne afslutte en god søndag?

Med stilhed og ro. Måske med noget god musik. Gerne Schubert.

rieper@kristeligt-dagblad.dk

Blå bog

Grethe Rostbøll er 62 år og en kvinde med mange jern i ilden. Blandt andet har hun haft indflydelse på den nye salmebog. Hun er tidligere kulturminister, medlem af salmebogskommisionen og formand for et hav af ting. Hun har en grundtvigiansk baggrund, blandt andet som forstander for Ryslinge Højskole. Grethe Rostbøll er mag.art i litteraturvidenskab og forfatter til en række bøger, der i blandt »Længslens Vingeslag«, som er fortolkninger af Karen Blixens fortællinger. I dag er hun formand for Fulton Stiftelsen, der er et socialt skibsprojekt for drenge og CKU, der er Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandende, for bare at nævne nogle af hendes formandsposter. Desuden er hun medlem af De Konservative på Frederiksberg.