Prøv avisen
Interview

Historiker: Den kirkelige genforening efter 1920 tog mange årtier

Mange kirker og forsamlingshuse i Sønderjylland har mindesten om Genforeningen med en religiøs tone. I Øster Lindet findes denne sten med teksten: ”I smil og gråd/ i kamp til dåd/ vi stred for ættens eje/ Men livets Gud/ trods magtens bud/ end baner rettens veje”. – Foto: Wikicommons.

Ved Genforeningen i 1920 var der store forskelle på kirkelivet syd og nord for den nye grænse. Det tog adskillige årtier, før der reelt var tale om én kirke. Men det blev en lykkelig udvikling, hvor inspirationen gik begge veje, siger historiker Lars N. Henningsen, der i dag taler på et seminar om Sønderjylland i kirkehistorien