Historiker: Sekulariseringen har gjort os blinde for en rig skat i Danmarkshistorien

Langt op i middelalderen spillede troen på helgener en stor rolle i folketroen i Danmark. Men denne rige side af vores fortid er stort set skrevet ud af historien, fordi vi kritikløst har overtaget Saxos verdensbillede, siger den bogaktuelle middelalderhistoriker Brian McGuire

De færreste kender til Vilhelm af Æbelholt, der blev helgenkåret i 1224. Det skyldes, at vi kritikløst har overtaget Saxos verdensbillede og skåret ham ud af Danmarkshistorien, mener middelalderhistoriker.
De færreste kender til Vilhelm af Æbelholt, der blev helgenkåret i 1224. Det skyldes, at vi kritikløst har overtaget Saxos verdensbillede og skåret ham ud af Danmarkshistorien, mener middelalderhistoriker. .

Kan du komme i tanke om en person fra 1100-tallets Danmark, der spillede en stor rolle i både politik og kirkeliv? En person, som var involveret i religiøs dannelse, uddannelse og international politik. Hvis du kommer til kort, er du ikke den eneste. Formodentlig kender kun meget få danskere Vilhelm af Æbelholt, der levede fra cirka 1127 til 1203 og blev helgenkåret i 1224. Han blev født i Frankrig og levede som kannik i Paris, inden han i 1165 kom til Danmark, hidkaldt af biskop Absalon. Biskoppen kendte Vilhelm fra et studieophold i Paris, og deres venskab var afgørende for, at Vilhelm valgte at rejse til det kolde nord og blive der – til trods for at han fandt det vanskeligt at blive integreret i det fremmede samfund.

Resten af sit liv levede han – med undtagelse af nogle få rejser – sit liv i Danmark, hvor han etablerede augustinerklostret Æbelholt nær Hillerød. Klostret udviklede sig under Vilhelms ledelse til et åndeligt og videnskabeligt centrum, og munkene blev kendt for deres medicinske kundskaber. Efter Vilhelms død strømmede folk til klostret for at blive helbredt af munkene og bede ved Vilhelms grav. Og han var en vigtig historisk person, siger middelalderhistoriker Brian McGuire, der behandler liv som munkens i sin nyeste bog, ”Glemte danskere – helgener i Danmarks skabelse”.