Hotel blev brugt som lighus for flygtninge efter Anden Verdenskrig

Efter Anden Verdenskrig fungerede et fynsk hotel praktisk talt som lighus. Og hundredvis af tyske flygtninge blev begravet tæt ved

Efter Anden Verdenskrig blev mange tyske flygtninge begravet i Odense. Her ses en mor ved sit barns gravsted.
Efter Anden Verdenskrig blev mange tyske flygtninge begravet i Odense. Her ses en mor ved sit barns gravsted.

Hotel Windsor i Odense blev beslaglagt under Anden Verdenskrig. Først blev det benyttet af besættelsesmagtens telefondamer, og omkring Befrielsen fungerede det som hospital for tyske flygtninge. Dødeligheden var høj, vidner en udtalelse fra en af de tyske flygtninge om.

”Mange af vores syge overlevede ikke, og flygtningene i lejrene kaldte det ikke mere for flygtningesygehus, men Lighus Windsor,” har Dora Otto, som fungerede som sygehjælper på hotellet, udtalt.

Denne og andre flygtningehistorier fortælles på en ny udstilling i Historiens Hus i Odense.

”De blev ramt af epidemier, og da de i forvejen var afkræftet efter rejsen til Danmark, døde mange af dem,” forklarer stadsarkivar Jørgen Thomsen om de tyske flygtninge.

Det store antal døde bevidnes på Assistens Kirkegård i Odense, som har mange grave fra Anden Verdenskrig. Her har 263 tyske soldater og hele 356 flygtninge fundet deres sidste hvilested.

Udstillingen fokuserer på de tyske krigsflygtninge, men har også et bredere perspektiv. I mellemkrigstiden omtales politiske flygtninge og jøder fra Tyskland, og efter befrielsen er der nedslag om blandt andre flygtninge fra Ungarn, Vietnam, Palæstina, Bosnien og samtidens flygtninge fra Syrien og Afghanistan.

”Temaet er flygtninge i Odense gennem historien, og hvordan de bliver mødt af samfundet på forskellig vis gennem tiderne,” siger Jørgen Thomsen og uddyber:

”Det er vigtigt at få det historiske perspektiv med, når vi diskuterer situationen i nutiden. Vi kan finde historiske paralleller og forskelle, og vi kan lære af fejltagelser.”

Som et eksempel peger han på den store forskel mellem, at de sidste krigsflygtninge rejste hjem i 1947, og de første ungarske flygtninge ankom små 10 år senere.

”Da de sidste tyskere rejste hjem, jublede folk. De blev nærmest klappet ud af landet. Men få år efter tog vi imod flygtninge fra Ungarn som helte, da de var fordrevet af kommunisterne.”

En afgørende forskel er, at tyskerne var fra en besættelsesmagt, men selvfølgelig også omfanget.

”Der ankom hele 250.000 tyske flygtninge i løbet af to-tre måneder, hvilket er en stor mængde på kort tid. Det er en interessant iagttagelse, som det er værd at have med i bagagen, når vi kigger på nutidens situation for flygtninge og indvandrere,” slutter Jørgen Thomsen.