Prøv avisen

Genforeningens betydning gennem 100 år

Genforeningsaktivisme efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 kom blandt andet til udtryk i de såkaldte genforeningssten, som der findes over 600 af i Danmark. Her ses Esterhøjstenen i Odsherred Kommune. – Foto: Thomas Tolstup/Grænseforeningen

Den folkelige aktivisme efter Genforeningen stod stærkest i mellemkrigstiden, og afstemningsfester fyldte forsamlingshusene over hele landet. Men siden 1960’erne har det nationale spørgsmål tabt terræn – ifølge 82-årige Marie Hess fra Sønderjylland mangler ungdommen viden om Genforeningens betydning