Jeg bager morgenbrød til mine børn

Kirketid med Henrik Svane, nytiltrådt rektor for Det Jydske Musikkonservatorium

Blå bog Henrik Svane er 53 år og tiltrådte torsdag som rektor for Det Jydske Musikkonservatorium i Århus, der har 350 studerende, 100 fast-ansatte og 150 løst ansatte. Han er cand.phil. i musik, men har også studeret fire år på konservatoriet. Henrik Svane har de sidste fire år siddet i Folketinget for Det Radikale Venstre og blandt andet været partiets kirkepolitiske ordfører. Han er gift med provst Marianne Christiansen, og sammen har de seks børn i alderen syv måneder til 14 år. Hvor vil du helst gå til gudstjeneste i morgen, søndag? - Får jeg ikke en tagsten i hovedet, vil jeg sidde i Skørping Nykirke. Jeg følges med fem eller seks af børnene, så vi kommer tit i sidste øjeblik. Hvilken salme vil du helst synge? - »Sorrig og glæde« af Kingo er blevet en kernesalme i min tilværelse. Jeg holder generelt meget af Kingos univers, og efterhånden som jeg bliver ældre, kan jeg mærke, hvordan mit indre pendul foretager stadig kraftigere udsving mellem det sorrige og det glædelige. Jeg kan blive mere ked af det end tidligere, men glæden får også en anden og dybere karakter med alderen. »Sorrig og glæde« minder mig om, at det er i orden at turde glæde sig og hvile i det lyse for på den måde at ruste mig til at skulle igennem dage præget af det mere dystre. Hvem vil du helst drikke kirkekaffe med? - Jeg vil drikke kirkekaffe med den menighed, jeg er en del af. Der er mange folk i sognet, som jeg for sjældent får lejlighed til at hilse på, men som jeg sætter pris på, fordi jeg deler trosfællesskab med dem. Som præstemand har jeg i øvrigt brygget adskillige kopper kirkekaffe og nydt det arbejde. »Du skal holde hviledagen hellig«, lyder det tredje bud. Hvad betyder det for dig? - I min missionske barndom måtte vi ikke udføre nogen form for arbejde om søndagen, men siden har jeg opdaget, at der er andre måder at holde hviledagen hellig på. Jeg ser søndagen som den station i ugen, hvor jeg kan geare ned. Jeg prøver at lære mine børn, at det er vigtigt med en dag om ugen, hvor tempoet er anderledes, fordi det har en stor mental betydning. Når jeg kommer i kirke om søndagen, er jeg åben for evangeliet på en anden måde end på ugens andre dage, fordi jeg ved, at dagen vil have et roligt gænge. Har du nogle særlige traditioner, der knytter sig til søndagen? - Jeg serverer nybagt franskbrød med pålægschokolade for mine børn inden kirketid. De spiser madderne med dynerne omkring sig, mens de ser tegnefilm. Jeg tror, de som voksne vil huske tilbage på, hvordan fatter kom svingende med en stor bakke med skønne madder søndag morgen. Med til traditionen hører, at jeg minder børnene om, at de skal sætte de tømte tallerkner i opvaskemaskinen, og at de alligevel lader dem stå. Sådan er det kun om søndagen. Hvordan vil du slutte en god søndag? - Inden jeg går til ro, reflekterer jeg over ugen, der er gået, og giver mig tid til at gennemtænke de problemer, der har været. Jeg prøver også at finde ud af, hvorfor problemerne opstod. Det tager omkring ti minutter, men er meget nyttigt. Inden jeg falder i søvn, beder jeg Fadervor. Jeg vil helst i seng før midnat for at være klar til arbejdsugen.