Jeg er helst fri for kirkekaffe

KIRKETID med kirkeminister Johannes Lebech:

Hvor vil du helst gå til gudstjeneste i morgen, søndag? - I morgen havde jeg helst siddet i Københavns Domkirke. Jeg er inviteret til en gudstjeneste i anledning af biskop Erik Norman Svendsens 60-års fødselsdag, men jeg skal til et møde i Det Radikale Venstre, som jeg ikke kan udeblive fra. Når jeg er i Jylland, går jeg helst i Mejrup Kirke eller Borbjerg Kirke, hvor mine forældre er begravet. De jyske landsbykirker fra middelalderen står mig nærmest. Hvilken salme vil du helst synge? - Salmedigteren Hans Christensen Sthen er den salmedigter, jeg har det næreste forhold til. Min far var inspektør på Stoholm Skole i Midtjylland, og morgenandagterne afsluttede han altid med at bede omkvædet fra Stehns »Den mørke nat forgangen er« - »Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende«. Derfor har jeg fået et særligt forhold til den salme, og det glæder mig, når jeg ser, at den står på nummertavlen. »Du herre Krist« er en anden salme af Stehns, som jeg holder af. Den har pondus. Hvem vil du helst drikke kirkekaffe med? - Jeg er ikke så meget for at drikke kirkekaffe. Jeg vil foretrække at tage hjem efter gudstjenesten. Min kone og jeg ser ikke så meget til hinanden i hverdagen, så efter gudstjenesten ville vi køre til vores sommerhus og sætte os i sommerhuset med en kop kaffe og se ud over Limfjorden og Jegindø. »Du skal holde hviledagen hellig«, hedder det tredje bud. Hvad betyder det for dig? - Lørdag styrter jeg rundt, og ofte er der politiske møder, men søndag sidder jeg meget stille. Det ville være hykleri at påstå, det har at gøre med det tredje bud. Jeg har simpelthen brug for at have en dag, hvor jeg kan genfinde roen. Min kone og jeg har et gammelt stråtækt fiskerhus ved Limfjorden, hvor vi plejer at være om søndagen. Jeg læser aviser, går tur langs vandet eller sidder og ser ud over fjorden. Har du nogle særlige traditioner, der knytter sig til søndagen? - Besøgene i sommerhuset er en tradition, som jeg nødigt giver køb på. Og hvis man kan kalde det en tradition, handler søndagen om at gøre så lidt som muligt. Hvordan vil du slutte en god søndag? - Hviledagen holder op hen under aftenen, når jeg skal forberede mig til den kommende arbejdsuge. Jeg slutter søndagen med at se Søndagsmagasinet på DR 1 og zappe, så jeg får set nyheder på Sky News og CNN. Jeg erkender, at jeger nyhedsnarkoman. Senere på aftenen går jeg i gang med at forberede mig til den kommende uges arbejdsopgaver. Sådan er det både som minister, og da jeg var lærer. Blå bog Johannes Lebech, landsformand for Det Radikale Venstre, blev for godt en måned siden udnævnt til kirkeminister. Den 52-årige minister har en fortid som gymnasielærer på Holstebro Gymnasium og har holdt en del foredrag i sognegårde om forholdet mellem religion og politik.