Prøv avisen

Mange fortidsminder er snart fortid

Grønlandske forskere inspirerede de andre nordiske lande på klimakonference. Foto: Michael Bothager

Arkæologer fra hele Norden står over for de samme udfordringer med at redde fortidsminder fra at blive ødelagt på grund af klimaændringer

Simun Arge, arkæolog og museumsinspektør, Færøerne

"Konferencen har bekræftet mig i, hvor alvorlig situationen er for vores fortidsminder på Færøerne. For en række af de betydeligste fortidsminder som bispesædet i Kirkjubø er ved at gå til på grund af erosion. Det er en meget stor opgave at skulle sikre disse fortidsminder, og spørgsmålet er, om vi kan gøre det i det hele taget. Men de grønlandske forskere viste jo også, at det måske i første omgang handler om at få et overblik over, hvilke fortidsminder man har, så man kan sortere i, hvad man måske vil lade gå, og hvad man ønsker at redde."

Birgitta Johansen, arkæolog og afdelingsleder ved Riksantikvarieämbetet, Sverige

"For mig gav konferencen et helt nyt indblik i den grønlandske arkæologi. Det var interessant at høre om folk, der har levet i et klima på grænsen af, hvad der er menneskeligt muligt at bebo. Og det, tror jeg, er en vigtig viden at have med i vores eget arbejde med at håndtere klima og kulturarv i Sverige. For det viser, at der findes mange forskellige taktikker til, hvordan man tilpasser sig klimaet. Og faktisk synes jeg, at det var den bedste konference, jeg nogensinde har været med på."

Siguour J. Bergsteinsson, arkæolog ved Statens Forn- minnevern, Island

"Jeg genkender det grønlandske klimaproblem med erosion fra Island, hvor vi har de samme problemer med kystnære fortidsminder, der smuldrer i havet. Grønlandsk arkæologi minder i det hele taget en del om den, vi har på Island, hvor der også er mange efterladte bopladser fra nordboernes tid. Men her dyrkede man jo landbrug på grænsen til det umulige. Og jeg håber, at konferencen bliver første skridt til et nordisk samarbejde på området."

Anne Solbjør Kaslegard, projektleder ved Riksantikvaren, Norge

"Det har været en flot og uforglemmelig tur, som jeg tror, at vi kan bruge til at undervise det nordiske folk om klima- og kulturarven, så det kommer bredere ud. Jeg synes især, at det var spændende at høre om de forskellige strategier, som nordboerne og inuitterne havde. For det, tror jeg også, kan inspirere os til, hvordan vil skal tackle klimaudfordringerne i fremtiden. Vi skal selvfølgelig ikke kopiere fortiden, men det er oplagt, at vi kan lære meget af den."

ohrstrom@kristeligt-dagblad.dk