Prøv avisen

Ofrene for slaget mindes

Jyllandsslaget eller Slaget ved Skagerrak i 1916 blev udkæmpet mellem den britiske og den tyske flåde ud for Jyllands nordvestkyst. Nu indvies en mindepark for slaget i Thyborøn.

I klitterne ved Thyborøn indvies en mindepark for Jyllandsslaget 100 år efter det historiske søslag

Selvom det fandt sted ud for den jyske vestkyst, er Jyllandsslaget aldrig blevet mindet i Danmark. Men det rådes der bod på nu. 100 år efter at søslaget fandt sted, indvies en mindepark på 20.000 kvadratmeter i Thyborøn.

Den har form af et stort kunstprojekt i naturen og er udformet af kunstneren Paul M. Cederdorff fra Holstebro. I klitterne ud mod havet er der anbragt 26 store granitblokke, der som skibsstævn rejser sig fra det omgivende sand. Der er en granitblok for hvert sænket skib med skibets navn og antallet af omkomne indhugget samt en ekstra sten for de mange, som blev dræbt på skibe, der ikke gik ned. Cederdorff ønsker på længere sigt også at rejse en skulptur for hver af de omkomne søfolk.

Bag parken står dykker og erhvervsmand Gert Normann Andersen fra Holstebro, som også er manden bag det nye Sea War Museum i Thyborøn. Han har fået stor støtte i udlandet, og tidligere forsvarsminister Søren Gade, der selv er fra Holstebro, er formand for mindeparken.

Nick Jellicoe er sønnesøn af den britiske øverstkommanderende i Jyllandsslaget, admiral John Jellicoe. Han støtter projektet varmt.

”Mindeparken viser omfanget af menneskelige tab og er en værdig måde at ære de døde på fra begge sider. Med en placering ved siden af det nye Sea War Museum vil parken medvirke til at fastholde og videregive historien om et af de mest afgørende slag under Første Verdenskrig,” siger Nick Jellicoe.

Parken indvies med et to dage langt program med mindegudstjeneste i Harboøre Kirke den 31. maj og mindeprædiken i klitterne den 1. juni. Lemvig Kommune står for arrangementet, som får deltagelse fra det danske søværn samt den tyske og den britiske ambassade. Hovedpersoner bliver dog Nick Jellicoe og Reinhard Scheer-Hennings, henholdsvis sønnesøn og oldebarn af Jyllandsslagets admiraler. I fællesskab vil de nedlægge en krans til minde om de mange søfolk, som satte livet til.