Prøv avisen

Omstridt Amager-provst under pres

Missionseksperter kritiserer sammenblanding af kristendom og danskhed i nyt projekt på Amager

Kras kritik fra kirkefolk hagler i disse dage ned over provst Leo Kamstrup Olesen fra Amager, efter at han har sagt, at for at bliver rigtig dansker, skal man være kristen.

Leo Kamstrup Olesens udtalelse faldt i forbindelse med præsentationen af et storstilet missionsprojekt i ni sogne på Amager, som bl.a. vil oprette værested og ansætte sognemedhjælper og præst til projektet.

Cand.mag. Mogens S. Mogensen har skrevet en doktorafhandling om mission blandt muslimer i Nigeria og er en af de førende missionseksperter i Danmark. Han roser Amagersognenes initiativ med mission blandt etniske minoriteter, men han tager skarpt afstand fra provst Leo Kamstrup Olesens udtalelser.

- Mission er ikke at gøre muslimer til gode danskere ved at gøre dem kristne. Det er jo rendyrket kulturimperialisme. Ved i praksis at sætte lighedstegn mellem det at være dansker og kristen gør provsten både vold på kristendommen og på danskheden, siger Mogens S. Mogensen.

Han er formand for samarbejdet Folkekirke og Religionsmøde, der tæller syv af folkekirkens stifter, og han frygter, at provstens kontroversielle udtalelser kan få stor betydning fremover.

- Jeg er bange for, at folk i Danmark får den opfattelse, at mission dybest set handler om at gøre muslimer til gode danskere, og det er meget alvorligt. Sådan nogle udtalelser kan bringe mission generelt i vanry, ikke blot blandt muslimer men blandt alle tænksomme mennesker, siger Mogens S. Mogensen.

Provsten fra Amager møder heller ikke megen forståelse for sine udtalelser hos teologen Harald Nielsen, der var formand for det biskoppelige islamudvalg, som for et par år siden udgav en rapport om behovet for dialog mellem kristne og muslimer.

- Der er virkelig behov for at korrigere provstens udtalelser om, at man skal være kristen for at være ordentlig dansker. Der er altså ikke lighedstegn mellem det at være dansker og det at være kristen. Man er kristen, fordi man tror og er døbt, siger Harald Nielsen, der i dag er islamsekretær i missionsselskabet Danmission.

Han er imidlertid glad for, at sognene på Amager har taget initiativ til missionsprojektet.

- Det er et flot initiativ, der ligger meget fint i forlængelse af vores anbefalinger om, at man lokalt gør et stykke arbejde for, at folkekirken markerer sig over for etniske minoriteter. Jeg noterer mig med glæde fra Amagermissionens formåls-paragraf, at initiativet retter sig mod både muslimske og kristne indvandrere, siger han.

Leo Kamstrup Olesen fortryder ikke sine udtalelser.

- Jeg er godt klar over, at det er kontroversielt at mene sådan, men det gør jeg faktisk. Påstanden om kulturimperialisme er noget vrøvl, og jeg er sikker på, at en masse danskere vil være enige med mig.

- Jeg holder fast på, at den bedste måde at håndtere en del af integrationen af muslimer i Danmark er at gøre dem til kristne. Mange muslimer kan simpelthen ikke blive en del af det danske samfund, fordi de hele tiden holdes tilbage af deres religion, siger Leo Kamstrup Olesen.

kiil@kristeligt-dagblad.dk

Bagsiden